Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ

[CPP] QUĨ ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP VỐN HÓA NHỎ là gì? Tên tiếng Anh của Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ Small-cap fund

Khái niệm Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ trong tiếng Anh là Small-cap fund.

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ là quĩ đầu tư vào công ty vốn hóa nhỏ hơn công ty thứ 251 trở đi về mặt vốn hóa thị trường.

Trong một quĩ như vậy, người quản lí quĩ cần tiếp xúc tối thiểu 65% các công ty vốn hóa nhỏ như vậy. 35% còn lại có thể ở các công ty vốn hóa trung bình, lớn hoặc nhỏ tùy theo quan điểm.

Đặc điểm của quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ được các nhà đầu tư ưa chuộng

Nhiều nhà quản lí tài sản tin rằng đầu tư vào các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có thể sẽ tạo ra hệ số alpha cao hơn trong những năm tới. Nhận định này đã được đăng trên SEBI về phân loại các quĩ tương hỗ.

Trong khi chỉ có 100 cổ phiếu của công ty có vốn hóa lớn, 150 cổ phiếu của công ty có vốn hóa trung bình và hơn 2.000 cổ phiếu của công ty có vốn hóa nhỏ.

Nhà đầu tư đôi khi không thể nắm hết rổ cổ phiếu, tạo khoảng trống để quản lí quĩ tạo nên hệ số anpha.

Khi số lượng các công ty vốn hóa nhỏ càng tăng, những nhà quản lí quĩ dần dần sẽ đầu tư vào chúng.

Các quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ không dành cho mọi nhà đầu tư 

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có rủi ro thị trường cao hơn khi so sánh với các danh mục khác như các doanh nghiệp vốn hóa lớn hoặc trung bình.

Các nhà đầu tư có khả năng xử lí các rủi ro cao trong thời gian dài từ 7-10 năm có thể được xem xét đầu tư.

Các nhà quản lí tài sản thông thường sẽ đề nghị các nhà đầu tư phải có nắm đầu tư một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của mình vào các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ.

Một trong những cách tốt nhất để đầu tư vào phân khúc thị trường này để giảm rủi ro là sử dụng kế hoạch đầu tư có hệ thống (SIP). Các quĩ đầu tư vốn nhỏ có thể lí tưởng cho các nhà đầu tư có các mục tiêu dài hạn như giáo dục trẻ em, tiết kiệm cho nghỉ hưu. Trong lịch sử, các quĩ này đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với hiệu suất chuẩn benchmark.

Nhiều quĩ đầu tư vào công ty có vốn hóa nhỏ chỉ cho phép tạo kế hoạch đầu tư có hệ thống và không cho phép đầu tư gộp tổng.

Tùy thuộc vào quan điểm của người quản lí quĩ trên thị trường và tài sản mà anh ta có thể quản lí, khi quĩ đạt đến qui mô nhất định, người quản lí quĩ có thể tạm thời đóng quĩ để đầu tư vào các khoản tiền lớn và phải theo kế hoạch đầu tư có hệ thống.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có tên tiếng Anh là Small-cap fund.

Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ là quĩ đầu tư vào công ty vốn hóa nhỏ hơn công ty thứ 251 trở đi về mặt vốn hóa thị trường.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ (Small-cap fund) là gì? Đặc điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Quĩ đầu tư vào doanh nghiệp vốn hóa nhỏ (hay trong tiếng Anh là Small-cap fund). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.