[CPP] QUI MÔ TÀI SẢN là gì? Tên tiếng Anh của Qui mô tài sản là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Qui mô tài sản.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Qui mô tài sản Asset Size

Khái niệm Qui mô tài sản

Qui mô tài sản trong tiếng Anh là Asset Size.

Qui mô tài sảnlà tổng giá trị thị trường của các chứng khoán trong một quĩ. Nó cũng có thể được gọi là một tài sản thuộc quyền quản lí. Các quĩ thường xuyên báo cáo tổng tài sản có thể bị ảnh hưởng bởi cung, cầu và lợi nhuận thị trường.

Qui mô tài sản cho các quĩ tương hỗ thường được thể hiện bởi lớp cổ phần. Khi nói đến qui mô của một quĩ tương hỗ đầu tư, qui mô lớn không có nghĩa là sẽ tốt hơn. Các khía cạnh chính cho chất lượng quĩ đầu tư và sự xem xét đầu tư thường là phong cách đầu tư của quĩ và khả năng để đáp ứng hoặc vượt quá lợi nhuận của tiêu chuẩn thị trường thông qua sự phân bổ đầu tư.

Tuy nhiên, qui mô tài sản của một quĩ có thể quan trọng đối với các nhà đầu tư để xem xét vì một vài lí do. Mặc dù qui mô tài sản không ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của quĩ, nhưng các nhà quản lí đầu tư hàng đầu và các quĩ hoạt động hàng đầu có thể sẽ thấy dòng tiền vào lớn hơn. 

Các nhà đầu tư vào các quĩ có qui mô tài sảnlớn hơn cũng có thể được hưởng lợi từ qui mô kinh tế lớn hơn, điều này dẫn đến tỉ lệ chi phí quĩ thấp hơn do tỉ lệ chi phí được tính bằng phần trăm tổng tài sản. Các quĩ lớn hơn cũng có xu hướng được giao dịch tích cực hơn trên thị trường với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cao hơn mang lại tính thanh khoản thị trường lớn hơn.

Tính biến động của qui mô tài sản

Qui mô tài sản có thể bị ảnh hưởng bởi cung, cầu và lợi nhuận thị trường. Việc tăng lợi nhuận thị trường là một yếu tố tích cực làm tăng giá trị của danh mục đầu tư từ khoản lời thị trường. Việc tăng trị giá vốn là sự ưu tiên hàng đầu của các nhà quản lí đầu tư và là một số liệu dễ dàng được các nhà đầu tư theo dõi. 

Tuy nhiên, khi các tài sản tăng nhanh chóng từ dòng vốn vào được gọi là ‘sự phình to tài sản’, nó có thể gây ra thách thức cho các nhà quản lí danh mục đầu tư. Dòng vốn đầu tư vào  và ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi phí hoạt động và giao dịch. Nhiều quĩ có phí mua lại đối với các khoản mua lại ngắn hạn giúp hỗ trợ các hoạt động giao dịch khi nhà đầu tư mua lại.

Dòng vốn chảy vào một quĩ đáng kể là nguyên nhân gây ra sự phình to tài sản. Điều này chủ yếu là một vấn đề với các quĩ hoạt động. Các nhà quản lí đầu tư tích cực phải triển khai các quĩ vào sự phân bổ hiện tại hoặc họ có thể chọn đầu tư vào chứng khoán mới. 

Một số quĩ cũng có thể giới hạn khả năng qui mô tài sản đối với quĩ của họ. Các nhà quản lí đầu tư có thể lựa chọn đóng quĩ đối với các nhà đầu tư mới vì nhiều lí do với năng lực tài sản thường là một yếu tố trong việc đóng quĩ.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Qui mô tài sản có tên tiếng Anh là Asset Size.

Qui mô tài sản là tổng giá trị thị trường của các chứng khoán trong một quĩ. Nó cũng có thể được gọi là một tài sản thuộc quyền quản lí. Các quĩ thường xuyên báo cáo tổng tài sản có thể bị ảnh hưởng bởi cung, cầu và lợi nhuận thị trường.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Qui mô tài sản (Asset Size) là gì? Tính biến động của qui mô tài sản. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Qui mô tài sản (hay trong tiếng Anh là Asset Size). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.