[CPP] QUĨ THU PHÍ BÁN là gì? Tên tiếng Anh của Quĩ thu phí bán là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Quĩ thu phí bán.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Quĩ thu phí bán Load Fund

Khái niệm Quĩ thu phí bán

Quĩ thu phí bán trong tiếng Anh là Load Fund.

Quĩ thu phí bán là quĩ tương hỗ có tính phí bán hoặc phí hoa hồng.

Nhà đầu tư quĩ trả phí bán để bồi thường cho bên trung gian bán hàng, chẳng hạn như một nhà môi giới, nhà hoạch định tài chính hoặc nhà tư vấn đầu tư, vì đã bỏ thời gian và chuyên môn của mình trong việc lựa chọn một quĩ thích hợp cho nhà đầu tư.

Phí bán được tính là phí gia nhập tại thời điểm mua, được tính phí rút vốn tại thời điểm bán hoặc được tính cả khi quĩ được nắm giữ bởi nhà đầu tư.

Quĩ thu phí bán trái ngược với Quĩ không thu phí bán (No-load fund).

Đặc điểm của Quĩ thu phí bán

Nếu một quĩ giới hạn mức phí bán của nó không quá 0,25% (tối đa là 1%), thì đó là quĩ không thu phí bán.

Phí gia nhập và phí rút vốn không phải là một phần chi phí hoạt động của quĩ tương hỗ và thường được trả cho nhà môi giới bán hàng và đại lí môi giới dưới dạng phí hoa hồng. Tuy nhiên, mức tải, được gọi là phí 12b-1, được bao gồm dưới dạng chi phí hoạt động.

Trong những năm 1970, các công ty quĩ tương hỗ đã bị chỉ trích vì thu phí gia nhập cao cùng với các khoản phí ẩn khác. Do đó, họ đã giới thiệu nhiều lớp cổ phiếu cho các nhà đầu tư một số tùy chọn để trả phí bán. Đó là cổ phiếu loại A, cổ phiếu loại B và cổ phiếu loại C.

Ưu điểm của Quĩ thu phí bán

Các nhà đầu tư có thể tự động cho rằng các quĩ thu phí bán là sự lựa chọn tốt hơn so với các quĩ không thu phí bán.

Phí ở các quĩ thu phí bán sẽ trả cho nhà đầu tư hoặc người quản lí quĩ, người thực hiện nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư thay cho khách hàng. Các chuyên gia này có thể lựa chọn ra thông qua các quĩ tương hỗ và giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh, vì nhà đầu tư có thể không có kĩ năng hoặc kiến thức để tự thực hiện.

Trả các khoản phí gia nhập cũng có thể loại bỏ nhu cầu thu hồi vốn đầu tư bằng cách trả phí liên tục cho các khoản sinh lời mà quĩ đạt được.

Tất nhiên, nhược điểm chính cũng là phí bán. Các quĩ tương hỗ không thu phí bán hiện đang tồn tại với nhiều lựa chọn không tính phí bán.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Quĩ thu phí bán có tên tiếng Anh là Load Fund.

Quĩ thu phí bán là quĩ tương hỗ có tính phí bán hoặc phí hoa hồng.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Quĩ thu phí bán (Load Fund) là gì? Đặc điểm và ưu điểm. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Quĩ thu phí bán (hay trong tiếng Anh là Load Fund). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.