[CPP] QUYẾT ĐỊNH MUA là gì? Tên tiếng Anh của Quyết định mua là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Quyết định mua.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Quyết định mua Decide To Buy

Khái niệm Quyết định mua

Quyết định mua trong tiếng Anh gọi là Decide To Buy.

Quyết định mua là ý định được hình thành của người tiêu dùng sau khi đã đánh giá tất cả các khả năng thay thế khi lựa chọn sản phẩm và đã sắp xếp chúng theo một thứ bậc.

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua

Bình thường, người tiêu dùng mua sản phẩm ‘tốt nhất’ theo đánh giá của họ, nói chung có hai yếu tố ảnh hưởng có thể xảy ra tạo nên khác biệt giữa có ý định mua và quyết định mua thật sự.

Thứ nhất là thái độ của những người khác

Thái độ của người thân và bạn bè sẽ làm thay đổi ý định mua tuỳ thuộc hai điều kiện: 

(1) Cường độ của thái độ phản đối.

(2) Mức độ ảnh hưởng của người đó đối với người tiêu dùng.

Cường độ phản đối càng mạnh, và người phản đối càng có ảnh hưởng lớn, càng làm cho người tiêu dùng dễ dàng thay đổi ý định mua.

Thứ hai là ý định mua chịu ảnh hưởng của những yếu tố hoàn cảnh không lường trước được. 

Người tiêu dùng hình thành ý định mua dựa trên những yếu tố như ngân sách đã có của gia đình, mức giá cả, và lợi ích đã có của sản phẩm. Khi sắp đi mua, các yếu tố hoàn cảnh bất ngờ thay đổi làm cho họ thay đổi ý định mua. 

Ví dụ, có những nhu cầu mua sắm cấp bách hơn xuất hiện. Bởi vậy, từ ý định mua đến hành động mua vẫn còn một khoảng nhất định.

Việc người tiêu dùng sửa đổi, trì hoãn hoặc bãi bỏ một quyết định mua chịu ảnh hưởng rất lớn của những rủi ro được người tiêu dùng nhận thức. Việc mua sắm nếu có khả năng rủi ro mà người tiêu dùng không thể đoán chắc kết quả sẽ gây nên sự lo lắng của họ. 

Mức độ nhận thức về rủi ro thay đổi theo số lượng tiền bỏ ra mua, sự không chắc chắn trong đánh giá và mức độ tự tin của người tiêu dùng. Người tiêu dùng thường tìm cách giảm bớt rủi ro, như tránh quyết định, kiểm tra qua thông tin từ bạn bè hoặc chỉ mua từ những cửa hàng lớn và có bảo hành. 

Người làm marketing phải hiểu được những yếu tố gây cảm giác lo lắng đó và cung cấp thông tin cùng những biện pháp marketing làm giảm đi lo lắng của họ.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Quyết định mua có tên tiếng Anh là Decide To Buy.

Quyết định mua là ý định được hình thành của người tiêu dùng sau khi đã đánh giá tất cả các khả năng thay thế khi lựa chọn sản phẩm và đã sắp xếp chúng theo một thứ bậc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Quyết định mua (Decide To Buy) của người tiêu dùng là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Quyết định mua (hay trong tiếng Anh là Decide To Buy). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.