[CPP] RỦI RO THU HỒI là gì? Tên tiếng Anh của Rủi ro thu hồi là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Rủi ro thu hồi.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Rủi ro thu hồi Call risk

Khái niệm Rủi ro thu hồi

Rủi ro thu hồi trong tiếng Anh là Call risk. Rủi ro thu hồi còn gọi là rủi ro mua lại.

Rủi ro thu hồi là rủi ro mà công ty phát hành sẽ mua lại (thu hồi) trái phiếu trước thời điểm trái phiếu đáo hạn. Điều này có nghĩa là trái chủ sẽ nhận được khoản thanh toán trên giá trị của trái phiếu và trong hầu hết các trường hợp khoản thanh toán này sẽ được tái đầu tư vào môi trường có lãi suất thấp hơn.

Hiểu về rủi ro thu hồi

– Trái phiếu có thể mua lại hay còn gọi là trái phiếu có thể thu hồi (Callable Bond) là loại trái phiếu có kèm điều khoản cho phép nhà phát hành được mua lại trái phiếu trước thời điểm đáo hạn.

– Quyền chọn đính kèm của trái phiếu có thể mua lại tương tự như quyền chọn mua, cho phép nhà phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước khi đáo hạn. Khi lãi suất trên thị trường giảm, công ty phát hành trái phiếu tìm cách tận dụng mức lãi suất thấp hơn bằng cách mua lại trái phiếu đang lưu hành và phát hành lại với tỉ lệ huy động (lãi suất) thấp hơn.

– Trên thực tế, việc thu hồi trái phiếu khiến cho các trái chủ gặp bất lợi do không còn nhận được các khoản thanh toán lãi trên các trái phiếu đã bị thu hồi. Để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi việc trái phiếu bị thu hồi quá sớm, điều khoản bảo vệ khỏi lệnh thu hồi đã được tạo ra vào thời điểm trái phiếu phát hành.

– Bảo vệ khỏi lệnh thu hồi (Call protection) là một điều khoản bảo vệ của chứng khoán có thể bị mua lại. Nó ngăn cấm nhà phát hành thực hiện mua lại chứng khoán trong một khoản thời gian nhất định.

Ví dụ

Một trái phiếu có thể mua lại phát hành với lãi suất coupon là 5% và có thời gian đáo hạn là 10 năm. Thời gian bảo vệ khỏi lệnh thu hồi là 4 năm, điều đó có nghĩa là nhà phát hành không thể mua lại trái phiếu trong bốn năm đầu tiên của vòng đời trái phiếu, bất kể lãi suất thay đổi như thế nào.

Sau khi thời gian bảo vệ khỏi lệnh thu hồi kết thúc, các trái chủ phải chịu rủi ro rằng trái phiếu có thể bị mua lại nếu lãi suất giảm xuống dưới 5%. Đó chính là rủi ro thu hồi của trái phiếu này.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Rủi ro thu hồi có tên tiếng Anh là Call risk.

Rủi ro thu hồi là rủi ro mà công ty phát hành sẽ mua lại (thu hồi) trái phiếu trước thời điểm trái phiếu đáo hạn. Điều này có nghĩa là trái chủ sẽ nhận được khoản thanh toán trên giá trị của trái phiếu và trong hầu hết các trường hợp khoản thanh toán này

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Rủi ro thu hồi (Call risk) là gì? Đặc trưng và ví dụ. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Rủi ro thu hồi (hay trong tiếng Anh là Call risk). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.