[CPP] RỦI RO TUỔI THỌ là gì? Tên tiếng Anh của Rủi ro tuổi thọ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Rủi ro tuổi thọ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Rủi ro tuổi thọ Longevity Risk

Khái niệm Rủi ro tuổi thọ

Rủi ro tuổi thọ trong tiếng Anh là Longevity Risk.

Rủi ro tuổi thọ là rủi ro liên quan đến việc tiến bộ trong khoa học y tế và thay đổi lối sống dẫn đến việc con người sống lâu hơn.

Ảnh hưởng của rủi ro tuổi thọ

Tuổi thọ thay đổi theo từng quốc gia, nhưng đã tăng đều đặn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của một đứa trẻ sinh ra ở Mỹ năm 2013 ước tính cao hơn khoảng 20 tuổi so với đứa trẻ sinh năm 1929. Việc tăng tuổi thọ có các tác động như sau:

– Công ty bảo hiểm: Việc tăng tuổi thọ ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của hầu hết các loại hợp đồng niên kim do phải thanh toán lâu hơn, nhưng làm tăng khả năng sinh lời của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (vì khoản thanh toán cuối cùng bị chậm hoặc ít có khả năng xảy ra trong trường hợp bảo hiểm nhân thọ có kì hạn).

– Chính phủ: Chính phủ phải tài trợ cho những người đã nghỉ hưu thông qua lương hưu và quĩ chăm sóc sức khỏe.

– Các tổ chức có quĩ hưu trí và chăm sóc sức khỏe: Tăng các nghĩa vụ hưu trí và bảo hiểm y tế liên quan đến nhân viên đã nghỉ hưu của họ.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro tuổi thọ

Các công cụ phái sinh

Để phòng ngừa rủi ro tuổi thọ, các công ty bảo hiểm sẽ mua hợp đồng phái sinh đối với các hợp đồng niên kim và các quĩ hưu trí. Một hợp đồng điển hình là trái phiếu tuổi thọ (longevity bond hoặc survivor bond) được giao dịch lần đầu tiên vào cuối những năm 1990.

Các khoản thanh toán trái phiếu phụ thuộc vào tuổi thọ của tập dân số xác định và điều này phần lớn không tương quan với lợi nhuận từ thị trường.

Hoạt động tái bảo hiểm

Khi chuyển rủi ro tuổi thọ thông qua tái bảo hiểm, có hai yếu tố chính cần xem xét:

– Mức độ tử vong hiện tại: Có thể quan sát được nhưng khác nhau đáng kể giữa các loại hình kinh tế xã hội và y tế

– Khả năng tiếp diễn xu hướng rủi ro tuổi thọ: Đây là rủi ro hệ thống vì nó áp dụng trên tập dân số.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia và Risk Management and Financial Institutions, John C. Hull, Wiley Finance Series)

Định nghĩa tóm tắt:

Rủi ro tuổi thọ có tên tiếng Anh là Longevity Risk.

Rủi ro tuổi thọ là rủi ro liên quan đến việc tiến bộ trong khoa học y tế và thay đổi lối sống dẫn đến việc con người sống lâu hơn.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Rủi ro tuổi thọ (Longevity Risk) là gì? Ảnh hưởng của rủi ro tuổi thọ. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Rủi ro tuổi thọ (hay trong tiếng Anh là Longevity Risk). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.