[CPP] SẢN PHẨM BÌNH QUÂN là gì? Tên tiếng Anh của Sản phẩm bình quân là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Sản phẩm bình quân.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Sản phẩm bình quân Average Product

Khái niệm Sản phẩm bình quân

Sản phẩm bình quântrong tiếng Anh là Average Product.

Sản phẩm bình quân là số lượng đơn vị được sản xuất từ một đơn vị sản xuất. Nói cách khác, đó là thước đo năng suất cho thấy các yếu tố sản xuất là như thế nào, bằng cách so sánh tổng sản phẩm được sản xuất và số lượng đầu vào cần thiết để sản xuất một sản phẩm.  

Khi sản phẩm bình quân tăng, năng suất của đầu vào cũng tăng. Do đó, sản phẩm bình quân càng cao, đầu vào càng hiệu quả. Nói chung, mối quan hệ giữa tổng sản phẩm và các yếu tố sản xuất là tuyến tính. Nhưng một khi đạt đến một điểm nhất định, các yếu tố giới hạn bắt đầu xuất hiện. 

Để tính được công thức sản phẩm bình quân, phải biết tổng sản phẩm hoặc sản phẩm hiện vật bình quân (APP). Tổng sản phẩm được chia cho số lượng đầu vào khả biến để tìm sản phẩm bình quân. 

Sản phẩm bình quân = Tổng sản phẩm / Đầu vào khả biến

Ví dụ về sản phẩm bình quân

Bảng dưới đây tóm tắt quá trình sản xuất hàng giờ của một công ty sản xuất bánh Taco. Tổng sản phẩm (Total product) được dùng để tính sản phẩm bình quân (Average product).

Cột bên trái là đầu vào khả biến, cụ thể là số lượng công nhân (Labor) làm việc cho công ty, con số dao động từ 0 đến 10.

Cột bên cạnh là tổng sản phẩm (Total product), tổng số bánh Taco được sản xuất, nằm trong khoảng từ mức thấp 0 đến mức cao 125 trước khi giảm xuống 110.

Nhớ rằng, việc sản xuất taco từ những công nhân này phụ thuộc vào lượng nhất định của đầu vào cố định, là nhà hàng bán taco và tất cả vốn đi kèm.

Cột cuối cùng là sản phẩm bình quân (Average product) đã được tính theo công thức phía trên. 

– Đầu tiên, xem xét sản phẩm bình quân cho lực lượng lao động của công ty khi chỉ sử dụng 1 công nhân. Với 1 công nhân, tổng sản lượng là 20 taco mỗi giờ. Như vậy sản phẩm bình quân là 20 taco.

– Tiếp theo, xem xét sản phẩm bình quân nếu công ty sử dụng 2 công nhân. Trong trường hợp này, tổng sản lượng mỗi giờ là 50 taco. Chia 50 taco cho 2 công nhân, ta được sản phẩm bình quân là 25 taco. 

– Cuối cùng, xét thêm một phép tính. Nếu công ty sử dụng 3 công nhân, tổng sản lượng hàng giờ tăng lên 75 taco. Chia 75 taco cho 3 công nhân, ta được sản phẩm bình quân là 24 taco. 

Các giá trị sản phẩm bình quân còn lại cũng được tính theo cách tương tự. 

Theo quan sát, ta có thể thấy:

– Đầy tiên, sản phẩm bình quân tăng khi số lượng công nhân tăng lên 2, đạt mức cao nhất là 25 taco mỗi công nhân mỗi giờ với 2 hoặc 3 công nhân làm việc. Sau nó đó bắt đầu giảm.

– Thứ hai, sự sụt giảm trong sản phẩm bình quân này là sự gián tiếp gây ra bởi qui luật hiệu suất cận biên giảm dần.

– Thứ ba, mặc dù có thể không thấy hết được trong bảng này, sản phẩm bình quân tiếp tục giảm khi lực lượng lao động của công ty mở rộng, nhưng sản phẩm bình quân không bao giờ âm. Để sản phẩm bình quân âm, tổng sản phẩm phải âm và điều đó thì không có ý nghĩa. 

Đường sản phẩm bình quân

Đường sản phẩm bình quân là một biểu diễn bằng đồ họa của các mối quan hệ giữa sản phẩm bình quân và các yếu tố đầu vào khả biến. Đường sản phẩm bình quân cho sản xuất bánh taco được biểu diễn ở đồ thị trên. 

Độ dốc thông thường của đường này là đi xuống, với đầu ra trên mỗi đơn vị thấp hơn khi số lao động lớn hơn. Tuy nhiên, đường sản phẩm bình quân thực tế ở đây có hình dạng cái bướu, với độ dốc đi lên trước khi đi xuống. Theo số liệu trong bảng, đường sản phẩm bình quân đạt đến đỉnh 25 taco tại mức 2 và 3 công nhân trước khi đường này đi xuống. 

(Theo amosweb)

Định nghĩa tóm tắt:

Sản phẩm bình quân có tên tiếng Anh là Average Product.

Sản phẩm bình quân là số lượng đơn vị được sản xuất từ một đơn vị sản xuất. Nói cách khác, đó là thước đo năng suất cho thấy các yếu tố sản xuất là như thế nào, bằng cách so sánh tổng sản phẩm được sản xuất và số lượng đầu vào cần thiết để sản xuất một sản phẩm.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Sản phẩm bình quân (Average Product) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Sản phẩm bình quân (hay trong tiếng Anh là Average Product). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.