Trang chủ Từ khóa THUAT NGU KINH TE THEO BANG CHU CAI

Từ khóa: THUAT NGU KINH TE THEO BANG CHU CAI

Cổ phiếu

0
Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi số xác nhận quyền sở hữu một...

Cổ phần sáng lập

0
Cổ phần sáng lập được hiểu là cổ phần của cổ đông sáng lập được ghi vào bản điều lệ đầu tiên của...

Cổ phần hóa

0
Theo nghĩa rộng, cổ phần hóa là việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp...

Cổ phần

0
Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau, mỗi phần như thế gọi là cổ...

Cổ đông sáng lập

0
Cổ đông sáng lập là người góp vốn vào công ty, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều...

Cổ đông lớn

0
Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có biểu quyết...

Cổ đông đa số/Thiểu số

0
Theo cách hiểu thông thường, cổ đông đa số chính xác hơn là cổ đông góp đa số vốn là một hoặc một...

Cổ đông công ty

0
Cổ đông công ty (cổ đông tổ chức) là tổ chức sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần. Bên trên là khái...

Cổ đông cá nhân

0
Cổ đông cá nhân là cá nhân sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần. Bên trên là khái niệm cơ bản về...

Cổ đông

0
Cổ đông (Shareholder) là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.... Cổ đông (tiếng Anh...

Mới nhất

Xem nhiều