Tài khoản đã kết toán

[CPP] TÀI KHOẢN ĐÃ KẾT TOÁN là gì? Tên tiếng Anh của Tài khoản đã kết toán là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tài khoản đã kết toán.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tài khoản đã kết toán Zero Balance Account – ZBA

Khái niệm Tài khoản đã kết toán

Tài khoản đã kết toán trong tiếng Anh là Zero Balance Account; viết tắt là ZBA.

Tài khoản đã kết toán (ZBA) là tài khoản vãng lai trong đó số dư bằng 0 được duy trì bằng cách tự động chuyển tiền từ tài khoản chính với số tiền chỉ đủ lớn để chi trả cho séc được chỉ định. Một ZBA được các công ty sử dụng để loại bỏ số dư thừa trong các tài khoản riêng biệt và duy trì sự kiểm soát nhiều hơn đối với các khoản giải ngân.

Ngoài thời điểm ngân phiếu được ghi đối với ZBA, tài khoản luôn được duy trì ở mức số dư bằng không. Điều này cho phép kiểm soát tốt hơn việc phân phối tiền và hạn chế số dư vượt quá từ nhiều tài khoản hiện có.

Điều này cho phép một lượng tiền lớn hơn sẵn sàng để sử dụng, chẳng hạn như đầu tư, thay vì việc có số tiền nhỏ nhàn rỗi trong một loạt các tài khoản phụ. Bất cứ khi nào tiền được yêu cầu về ZBA để chi trả cho ngân phiếu, tiền sẽ được chuyển từ tài khoản chính với số tiền chính xác như mong muốn.

Ví dụ về cách sử dụng tài khoản đã kết toán

Bởi vì một tổ chức có thể có nhiều ZBA, chúng có thể được tạo để hỗ trợ quản lí ngân sách. Điều này có thể bao gồm việc tạo một ZBA riêng cho các phòng ban hoặc với các chức năng khác nhau, cung cấp một cách nhanh chóng để giám sát các khoản phí hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm.

Các lí do khác để tạo ZBA riêng biệt có thể liên quan đến việc quản lí tài chính đối với các dự án ngắn hạn cụ thể hoặc những dự án có rủi ro riêng đối với những tài sản ngoài sổ sách không lường trước bởi việc sử dụng ZBA giúp ngăn ngừa chi phí vượt mức mà không cần thông báo hay phê duyệt thích hợp.

Tài khoản chính là tài khoản trọng tâm để quản lí các quĩ trong một tổ chức. Tài khoản này được sử dụng để gửi tiền đến bất kì tài khoản phụ ZBA nào được yêu cầu. Thông thường, tài khoản chính có các lợi ích khác so với tài khoản phụ. Điều này có thể bao gồm một cái gì đó đơn giản như lãi suất cao hơn. Về bản chất, một tài khoản chính không phải là một tài khoản vãng lai mà là một bình chứa sinh lời hơn.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Tài khoản đã kết toán có tên tiếng Anh là Zero Balance Account – ZBA.

Tài khoản đã kết toán (ZBA) là tài khoản vãng lai trong đó số dư bằng 0 được duy trì bằng cách tự động chuyển tiền từ tài khoản chính với số tiền chỉ đủ lớn để chi trả cho séc được chỉ định.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tài khoản đã kết toán (Zero Balance Account) là gì? Ví dụ về cách sử dụng tài khoản đã kết toán. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tài khoản đã kết toán (hay trong tiếng Anh là Zero Balance Account – ZBA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.