[CPP] TÀI KHOẢN KIỂU ĐÔNG là gì? Tên tiếng Anh của Tài khoản kiểu Đông là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tài khoản kiểu Đông.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tài khoản kiểu Đông Eastern Account / Undivided Account

Khái niệm Tài khoản kiểu Đông

Tài khoản kiểu Đông còn được gọi là tài khoản không phân chia trong tiếng Anh là Eastern Account hay Undivided Account.

Tài khoản kiểu Đông chỉ một đợt phát hành cổ phiếu ở đó tất cả các nhà bảo lãnh phát hành đều chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ chứng khoán được phát hành. 

Hay mỗi công ty bảo lãnh phát hành đều chịu trách nhiệm cho phần chứng khoán phát hành chưa được bán của các nhà bảo lãnh phát hành khác dựa trên tỉ lệ đăng kí bán của công ty đó. 

Ví dụ, nhóm bảo lãnh phát hành được tổ chức theo hình thức tài khoản kiểu Đông, công ty bảo lãnh phát hành A được phân bổ chịu trách nhiệm 15% của đợt phát hành. Nếu chứng khoán của đợt phát hành không được bán hết, công ty A ngoài chịu 15% phần chứng khoán của mình còn phải hỗ trợ phần không bán được của các công ty còn lại (theo tỉ lệ 15% mà công ty được phân bổ). 

Trái ngược với một tài khoản kiểu Đông là tài khoản kiểu Tây, với hình thức này các nhà bảo lãnh phát hành chỉ chịu trách nhiệm với phần trăm chứng khoán phát hành được phân bổ cho họ. 

Tỉ lệ chia cho các nhà bảo lãnh phát hành trong nhóm bảo lãnh phát hành dựa trên qui mô phân bổ của họ.   

Đặc điểm Tài khoản kiểu Đông

Trong bảo lãnh phát hành chứng khoán, nhà bảo lãnh phát hành đồng ý trả cho nhà phát hành một số tiền nhất định và có thể tự do định giá bán tại đợt phát hành theo chiến lược của họ.

Nếu họ bán được với giá cao hơn, họ sẽ có lợi nhuận. Còn nếu nhu cầu thị trường không như đã dự đoán và nhà bảo lãnh bắt buộc phải hạ giá xuống dưới mức giá họ mua, họ sẽ bị lỗ.

Tuy nhiên, việc bảo lãnh phát hành luôn có những rủi ro đáng kể bởi các chứng khoán hay trái phiếu mới đều không đảm bảo chắc chắn lợi nhuận như dự kiến của nhà bảo lãnh phát hành. Để bù đắp rủi ro này, nhiều công ty sẽ tham gia vào các thỏa thuận nhóm bảo lãnh phát hành để phân tán rủi ro cho việc bảo lãnh một đợt phát hành chứng khoán mới.

Hầu hết các nhóm bảo lãnh phát hành được quản lí bởi một trong những công ty thành viên và hình thức tổ chức thường xuyên được sử dụng nhất là tài khoản kiểu Đông hay tài khoản không phân chia.

Tài khoản kiểu Đông và Tài khoản kiểu Tây 

Mặc dù rủi ro ít hơn so với hình thức tài khoản kiểu Tây hay tài khoản có phân chia, hình thức thỏa thuận này sẽ làm giảm phần lợi nhuận thu được tiềm năng mà các nhà bảo lãnh phát hành kiếm được từ chênh lệch giá mua và giá bán chứng khoán phát hành.

Nếu một công ty tham gia vào một nhóm bảo lãnh phát hành tổ chức theo hình thức tài khoản kiểu Đông cùng các công ty đầu tư nổi tiếng có chuyên môn về định giá thị trường và giao dịch chứng khoán trên thị trường thứ cấp, họ có thể có được lợi nhuận trong khi chỉ mất một khoản tiền tương đối nhỏ cho việc bảo lãnh phát hành. 

Hơn nữa, các nhà bảo lãnh phát hành có thể thêm các điều khoản thị trường vào trong thỏa thuận bảo lãnh phát hành. 

Các điều khoản này giải phóng các nhà bảo lãnh phát hành khỏi các nghĩa vụ mua hàng trong các trường hợp như chất lượng chứng khoán sụt giảm hay tổ chức phát hành có hình ảnh xấu làm thay đổi nhu cầu chứng khoán. 

Tuy nhiên, các điều kiện thị trường khó khăn hay giá chứng khoán giảm không phải là do phía công ty phát hành không được phép đưa vào thỏa thuận.   

Thỏa thuận bảo lãnh phát hành

Thỏa thuận trên được gọi là thỏa thuận bảo lãnh phát hành, là hợp đồng giữa các thành viên nhóm bảo lãnh phát hành tổ chức đợt phát hành một trái phiếu hoặc cổ phiếu. 

Thỏa thuận chỉ định số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu mà mỗi thành viên tổ chức cam kết bán và đưa ra cấu trúc các loại phí.

Người quản lí nhóm bảo lãnh phát hành có thể tổ chức nhóm bảo lãnh phát hành theo hình thức tài khoản kiểu Đông hay tài khoản kiểu Tây.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Tài khoản kiểu Đông có tên tiếng Anh là Eastern Account / Undivided Account.

Tài khoản kiểu Đông chỉ một đợt phát hành cổ phiếu ở đó tất cả các nhà bảo lãnh phát hành đều chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ chứng khoán được phát hành.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tài khoản kiểu Đông (Eastern Account) là gì? Tài khoản kiểu Đông và Tài khoản kiểu Tây. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tài khoản kiểu Đông (hay trong tiếng Anh là Eastern Account / Undivided Account). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.