[CPP] TAI NẠN LAO ĐỘNG là gì? Tên tiếng Anh của Tai nạn lao động là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tai nạn lao động.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tai nạn lao động Occupational Accident

Khái niệm Tai nạn lao động

Tai nạn lao động – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Occupational Accident.

Tai nạn lao động là sự cố mà người lao động gặp phải trong công việc khiến họ bị tổn thương về thể chất. Những tai nạn này xuất hiện ngoài ý muốn,  không được dự kiến từ trước. Tai nạn nghề nghiệp cũng có thể là hành động bạo lực liên quan đến hoặc phát sinh trong công việc. (Theo Market Business News)

Bộ luật Lao động năm 2012 qui định: ‘Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kì bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.’

Trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động theo qui định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động theo qui định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức qui định.

Định nghĩa tóm tắt:

Tai nạn lao động có tên tiếng Anh là Occupational Accident.

Tai nạn lao động là sự cố mà người lao động gặp phải trong công việc khiến họ bị tổn thương về thể chất. Những tai nạn này xuất hiện ngoài ý muốn, không được dự kiến từ trước. Tai nạn nghề nghiệp cũng có thể là hành động bạo lực liên quan đến hoặc phát sinh trong công việc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tai nạn lao động (Occupational Accident) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tai nạn lao động (hay trong tiếng Anh là Occupational Accident). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.