Thanh toán bù trừ điện tử

[CPP] THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ là gì? Tên tiếng Anh của Thanh toán bù trừ điện tử là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thanh toán bù trừ điện tử.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thanh toán bù trừ điện tử Electronic clearing

Khái niệm Thanh toán bù trừ điện tử

Thanh toán bù trừ điện tử trong tiếng Anh được gọi là Electronic clearing.

Thanh toán bù trừ điện tử là thực hiện việc chuyển khoản và thanh toán qua mạng máy tính giữa các tài khoản được mở tại các ngân hàng khác hệ thống hoặc ở các Kho bạc Nhà nước trực thuộc cùng một Kho bạc Nhà nước trên phạm vi một địa bàn nhất định hoặc khác địa bàn nhưng có tham gia thanh toán liên kho bạc nội tỉnh trên mạng diện rộng.

Bằng kĩ thuật, xử lí bù trừ chuyển chứng từ cho nhau qua mạng máy tính, bù trừ cho nhau phần Nợ qua lại và trả cho nhau số chênh lệch.

Qui định đối với các Kho bạc Nhà nước thành viên

Các Kho bạc Nhà nước thành viên trực tiếp tham gia thanh toán bù trừ điện tử phải tuân thủ các qui định sau:

– Kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ đối với lệnh thanh toán, số phải thu, phải trả hoặc được hưởng cuối cùng trong ngày giao dịch của Kho bạc Nhà nước mình với kết quả thanh toá bù trừ điện tử  nhận được của Ngân hàng Nhà nước chủ trì trước khi hạch toán.

– Tại các Kho bạc Nhà nước thành viên trực tiếp tham gia thanh toán bù trừ điẹn tử, sau khi hạch toán xong số thực phải trả hoặc được hưởng cuối cùng trong ngày giao dịch theo kết quả thanh toán bù từ, tài khoản thanh toán bù trừ của các Kho bạc Nhà nước thành viên trực tiếp phải hết số dư.

– Tất cả các khoản tiền Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử đều phải có uỷ quyền trước. Các Kho bạc Nhà nước phải kí hợp đồng chuyển nợ với các ngân hàng thành viên khác và phải được ngân hàng Nhà nước đồng ý.

– Lệnh chuyển Có chỉ được huỷ khi ngân hàng thành viên nhận lệnh chưa ghi Có vào tài khoản của khách hàng hoặc đã ghi Có vào tài khoản khách hàng nhưng khách hàng chưa sử dụng hoặc trên tài khoản khách hàng còn số dư. Lệnh chuyển Nợ chỉ được huỷ khi khách hàng đã trả lại số tiền được hưởng cho Kho bạc Nhà nước thành viên chuyển lệnh.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Nghiệp vụ quản lí và kế toán Kho bạc Nhà nước, Th.S Nguyễn Kim Tuyến, Th.S Lê Quang Cường, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, NXB Thống kê, 2006)

Định nghĩa tóm tắt:

Thanh toán bù trừ điện tử có tên tiếng Anh là Electronic clearing.

Thanh toán bù trừ điện tử là thực hiện việc chuyển khoản và thanh toán qua mạng máy tính giữa các tài khoản được mở tại các ngân hàng khác hệ thống hoặc ở các Kho bạc Nhà nước trực thuộc cùng một Kho bạc Nhà nước trên phạm vi một địa bàn nhất định hoặc khác địa bàn nhưng có tham gia thanh toán liên kho bạc nội tỉnh trên mạng diện rộng.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thanh toán bù trừ điện tử (Electronic clearing) là gì? Qui định. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thanh toán bù trừ điện tử (hay trong tiếng Anh là Electronic clearing). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.