Thành viên của Sở giao dịch

[CPP] THÀNH VIÊN CỦA SỞ GIAO DỊCH là gì? Tên tiếng Anh của Thành viên của Sở giao dịch là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thành viên của Sở giao dịch.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thành viên của Sở giao dịch Exchange member

Khái niệm Thành viên của Sở giao dịch

Thành viên của Sở giao dịch trong tiếng Anh là Exchange member.

Thành viên của Sở giao dịch là một công ty môi giới (hoặc nhà môi giới) đã được cấp tư cách thành viên trên một sàn giao dịch chứng khoán hay sàn giao dịch hàng hóa có tổ chức. Theo Encyclopedia Britannica, có 1.366 ghế trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), một giới hạn được đặt ra vào năm 1953.

Đại lí môi giới hoặc nhà môi giới trở thành thành viên của NYSE hay Nasdaq bằng cách điền vào các biểu mẫu thích hợp và gửi séc cho tổ chức.

Nội dung về thành viên của Sở giao dịch

Thành viên NYSE

Bất kì đại lí môi giới mới nào đã đăng kí và có trụ sở tại Hoa Kỳ là thành viên của một tổ chức tự quản lí (SRO) và có kết nối thành lập với một công ty thanh toán bù trừ đều có thể trở thành thành viên của NYSE. 

Một đại lí môi giới phải gửi đơn đăng kí thành viên, thỏa thuận và các hình thức thích hợp khác cho các dịch vụ quan hệ khách hàng, mua giấy phép giao dịch và gửi một bản sao có chữ kí của xác nhận của công ty ứng viên và lệ phí nộp đơn cho NYSE. 

Một nhà môi giới trở thành thành viên bằng cách điền vào biểu mẫu NYSE thích hợp, chẳng hạn như thỏa thuận đại diện cho vay chứng khoán, đơn xin giấy phép giao dịch vốn cổ phần hoặc đơn xin giấy phép giao dịch vốn cổ phần một ngày và gửi qua séc cho NYSE.

Thành viên Nasdaq

Một công ty là thành viên FINRA, Sở giao dịch chứng khoán Philadelphia (PHLX) hoặc Bernie Exchange (BX) trở thành thành viên của Nasdaq bằng cách hoàn thành đơn đăng kí và thỏa thuận thành viên của Nasdaq cùng với thỏa thuận dịch vụ Nasdaq và gửi cả hai tấm séc trị giá 2.000 USD. 

Các công ty thương mại độc quyền là thành viên của một tổ chức tự quản lí khác nộp đơn đăng kí và thỏa thuận thành viên đầy đủ của Nasdaq cùng với một tài liệu thông tin bổ sung, thỏa thuận dịch vụ Nasdaq và danh sách kiểm tra thủ tục giám sát bằng văn bản. Tất cả các tài liệu phải được gửi với một tấm séc $2.000 đến Nasdaq.

So sánh về tư cách thành viên của Sở giao dịch NYSE và Nasdaq.

Vì một thành viên của Sở giao dịch Nasdaq phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu thấp hơn để đủ điều kiện niêm yết, các công ty nhỏ hơn được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn sẽ tăng thêm uy tín cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. Nasdaq cũng có phí niêm yết thấp hơn. 

Ví dụ: phí niêm yết của Nasdaq cho đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) bằng một nửa so với NYSE. Ngoài ra, Nasdaq có đặc điểm là giao dịch điện tử hoàn toàn với khả năng thực hiện nhanh hơn, nó ngày càng trở thành tiêu chuẩn trên các sàn giao dịch trên toàn thế giới. NYSE vẫn sử dụng các chuyên gia làm việc trên sàn mua và bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch coi các thành viên của Nasdaq là ít có tiếng hơn và ít khả thi về tài chính hơn. Vì NYSE đã hơn 200 năm tuổi và được coi là có uy tín hơn, các công ty như Nortel và E*Trade đã chuyển từ Nasdaq sang NYSE.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Thành viên của Sở giao dịch có tên tiếng Anh là Exchange member.

Thành viên của Sở giao dịch là một công ty môi giới (hoặc nhà môi giới) đã được cấp tư cách thành viên trên một sàn giao dịch chứng khoán hay sàn giao dịch hàng hóa có tổ chức.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thành viên của Sở giao dịch (Exchange member) là gì? Nội dung về thành viên của Sở giao dịch. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thành viên của Sở giao dịch (hay trong tiếng Anh là Exchange member). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.