[CPP] THÀNH VIÊN GIAO DỊCH là gì? Tên tiếng Anh của Thành viên giao dịch là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thành viên giao dịch.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thành viên giao dịch Exchange membership

Khái niệm Thành viên giao dịch

Thành viên giao dịch – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Exchange membership.

Thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán bao gồm các Nhà môi giới chứng khoán và các Nhà kinh doanh chứng khoán, đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra như tình trạng tài chính vững mạnh, trang thiết bị tốt và trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán.

Tùy theo luật pháp mỗi nước qui định, thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Hiện nay, xu hướng chung ở nhiều nước qui định thành viên của Sở giao dịch chứng khoán phải là pháp nhân, chẳng hạn ở Hàn Quốc qui định chỉ có công ty chứng khoán mới được làm thành viên của Sở giao dịch. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Điều kiện trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Để trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán , trước hết phải đáp ứng được các tiêu chuẩn thành viên của Sở. Mỗi Sở giao dịch chứng khoán đều đề ra những tiêu chuẩn nhất định về thành viên của mình dựa trên cơ Sở tình hình phát triển của thị trường chứng khoán cũng như sự phát triển của công ty chứng khoán.

Thông thường, các tiêu chuẩn đề ra là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán bao gồm những nội dung sau

Yêu cầu về tài chính

Thông thường yêu cầu đặt ra là thành viên phải có một số vốn tối thiểu nhất định. Việc qui định các số vốn tối thiểu chủ yếu là nhằm đảm bảo cho thành viên của Sở sẽ có đủ năng lực tài chính thực hiện hoạt động nghiệp vụ bình thường, tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với các thành viên.

Yêu cầu về nhân sự

Một số tổ chức (như công ty chứng khoán) để trở thành thành viên của Sở giao dịch đòi hỏi phải có Ban giám đốc và đội ngũ chuyên gia có năng lực, trình độ chuyên môn cao về kinh doanh và có phẩm chất đạo đức tốt. 

Yêu cầu này cũng nhằm để đảm bảo cho hoạt động mua bán chứng khoán ở Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện một cách công bằng và lành mạnh.

Yêu cầu về cơ Sở vật chất kĩ thuật

Tổ chức là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán phải đáp ứng điều kiện cơ Sở vật chất kĩ thuật đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán ở Sở giao dịch.

Để trở thành thành viên của Sở giao dịch, công ty chứng khoán phải làm đơn và hồ sơ nộp cho Sở giao dịch chứng khoán. Việc xem xét kết nạp thành viên của Sở được thực hiện theo trình tự thủ tục nhất định do Sở giao dịch chứng khoán qui định. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Thành viên giao dịch có tên tiếng Anh là Exchange membership.

Thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán bao gồm các Nhà môi giới chứng khoán và các Nhà kinh doanh chứng khoán, đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra như tình trạng tài chính vững mạnh, trang thiết bị tốt và trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thành viên giao dịch (Exchange membership) của Sở giao dịch chứng khoán là ai?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thành viên giao dịch (hay trong tiếng Anh là Exchange membership). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.