[CPP] THỊ TRƯỜNG ĐẠI LÍ là gì? Tên tiếng Anh của Thị trường đại lí là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thị trường đại lí.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thị trường đại lí Dealer Market

Khái niệm Thị trường đại lí

Thị trường đại lí trong tiếng Anh là Dealer Market.

Thị trường đại lí là một cơ chế thị trường tài chính trong đó nhiều đại lí niêm yết mức giá mà họ sẽ mua hoặc bán một loại chứng khoán. Trong thị trường đại lí, một đại lí (hay một người kinh doanh chứng khoán) – người được chỉ định là người tạo lập thị trường – cung cấp tính thanh khoản và minh bạch bằng cách niêm yết các mức giá mà họ sẵn sàng để tạo lập thị trường cho một chứng khoán. 

Họ sẽ cho biết cả giá mà họ sẽ mua chứng khoán và giá mà nó sẽ bán chứng khoán. Trái phiếu và giao dịch ngoại hối chủ yếu ở thị trường đại lí.

Giải thích thị trường đại lí

Một nhà tạo lập thị trường trong một thị trường đại lí đặt vốn tự có để cung cấp thanh khoản cho các nhà đầu tư. Do đó, phương thức kiểm soát rủi ro chính đối với nhà tạo lập thị trường là việc sử dụng chênh lệch giá mua vào và bán ra.

Ví dụ: nếu Đại lí A có lượng lớn cổ phiếu XYZ – được các đại lí khác niêm yết trên thị trường với giá $ 10/$ 10,05 – và muốn giảm giá một số cổ phần của mình, họ có thể đăng báo giá chào mua và chào bán của mình là $ 9,98/$ 10,03. Các nhà đầu tư đang tìm mua cổ phiếu XYZ sau đó sẽ lấy giá chào bán của Đại lý A là 10,03 đô la, vì nó rẻ hơn 2 xu so với giá 10,05 đô la mà các đại lí khác đưa ra. 

Ngược lại, các nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu XYZ sẽ không có nhiều động lực để chấp nhận bán giá 9,98 đô la của Đại lý A, vì nó thấp hơn 2 xu so với giá 10 đô la mà các đại lí khác sẵn sàng trả cho cổ phiếu.

Một thị trường đại lí khác với một thị trường đấu giá ở khía cạnh thị trường này có nhiều nhà tạo lập thị trường hơn. Trong một thị trường đấu giá, sẽ chỉ có một đại lí ở một điểm tập trung (ví dụ như sàn giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York – NYSE) tạo điều kiện cho giao dịch và thanh khoản bằng cách khớp người mua và người bán cho một chứng khoán cụ thể.

Thị trường đại lí so với thị trường môi giới

Trong một thị trường môi giới, phải có một người mua và người bán xác định cho một giao dịch xảy ra. Trong một thị trường đại lí, người mua và người bán thực hiện các lệnh mua/bán riêng biệt và độc lập thông qua các đại lí, những người đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường. Sự khác biệt giữa thị trường môi giới và đại lí cũng bao gồm:

Các nhà môi giới thực hiện giao dịch thay mặt cho người khác, trong khi các đại lí thực hiện giao dịch thay mặt cho chính đại lí đó. Các nhà môi giới mua và bán chứng khoán cho khách hàng của họ, nhưng các đại lí mua và bán trên tài khoản của chính đại lí đó. Các nhà môi giới không có quyền để mua hoặc bán chứng khoán, nhưng các đại lí có tất cả các quyền mua và bán. Các nhà môi giới nhận được hoa hồng cho giao dịch kinh doanh, nhưng các đại lí không nhận được hoa hồng vì họ là người đứng ra.  

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Thị trường đại lí có tên tiếng Anh là Dealer Market.

Thị trường đại lí là một cơ chế thị trường tài chính trong đó nhiều đại lí niêm yết mức giá mà họ sẽ mua hoặc bán một loại chứng khoán.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thị trường đại lí (Dealer Market) là gì? Khác nhau giữa thị trường đại lí so và thị trường môi giới. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thị trường đại lí (hay trong tiếng Anh là Dealer Market). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.