Thị trường đấu giá

[CPP] THỊ TRƯỜNG ĐẤU GIÁ là gì? Tên tiếng Anh của Thị trường đấu giá là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thị trường đấu giá.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thị trường đấu giá Auction Market

Khái niệm Thị trường đấu giá

Thị trường đấu giá trong tiếng Anh gọi là: auction market.

Thị trường đấu giá là thị trường mà trong đó, người mua đưa ra giá mua cạnh tranh và người bán đề nghị giá bán cạnh tranh cùng lúc. Mức giá mà chứng khoán được giao dịch là mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và mức giá thấp nhất mà người bán chấp nhận được. 

Sự ra giá và chào giá sau đó được ghép nối với nhau và các lệnh mua bán được thực hiện. Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là một ví dụ về thị trường đấu giá.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Nội dung về thị trường đấu giá

Thị trường đấu giá – Hệ thống mua và bán chứng khoán thông qua Broker trên các thị trường chứng khoán, nó khác với thị trường ngoài danh mục (Over-the-counter thị trường tự do) đây là nơi mua bán bằng thương lượng. 

Thị trường chứng khoán New York (New York Stock Exchange-NYSE) là thí dụ tiêu biểu nhất. 

Thị trường có hệ thống đấu giá đôi hay thị trường song phương (two- sided market) lí do là vì không giống với cuộc đấu giá thông thường theo truyền thống là chỉ có một người ra giá và nhiều người mua (trả giá) ở đây chúng ta có nhiều người bán và nhiều người mua. 

Trong bất cứ cuộc đấu giá nào, giá được đặt ra là do đấu giá cạnh tranh giữa các brokers hoạt động như người trung gian cho người mua và người bán.

Hệ thống này có những chức năng theo một trật tự nhờ một vài luật lệ mua bán như sau:

1. Giá đặt mua hay giá đặt bán đầu tiên theo giá đã định thì ưu tiên hơn giá đặt mua và đặt bán khác có cùng mức giá.

2. Giá đặt mua cao nhất và giá đặt bán thấp nhất được đấu giá giữa các brokers ở sàn mua bán.

3. Cuộc đấu giá mới bắt đầu khi nào không còn tất cả giá đặt bán và giá đặt mua theo giá đã cho.

4. Các vụ mua bán bí mật đều bị ngăn cấm.

5. Giá đặt mua và giá đặt bán phải được nêu lên rõ ràng cho mọi người. Ngoài ra, đấu giá có cạnh tranh cũng dùng cho việc bán công khố phiếu ngắn hạn.

(Tài liệu tham khảo: Kiến thức chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

Định nghĩa tóm tắt:

Thị trường đấu giá có tên tiếng Anh là Auction Market.

Thị trường đấu giá là thị trường mà trong đó, người mua đưa ra giá mua cạnh tranh và người bán đề nghị giá bán cạnh tranh cùng lúc.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thị trường đấu giá (Auction Market) là gì? Nội dung. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thị trường đấu giá (hay trong tiếng Anh là Auction Market). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.