Thị trường tài chính dài hạn

[CPP] THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH DÀI HẠN là gì? Tên tiếng Anh của Thị trường tài chính dài hạn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thị trường tài chính dài hạn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thị trường tài chính dài hạn Long-term Financial Markets / Capital Market

Khái niệm Thị trường tài chính dài hạn

Thị trường tài chính dài hạn trong tiếng Anh gọi là Long-term Financial Markets.

Tên gọi khác của thị trường tài chính dài hạn là thị trường vốn (tiếng Anh: Capital Market).

Thị trường tài chính dài hạn là nơi mua bán trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn nhằm giải quyết các nhu cầu về vốn trung và dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế.

Đặc điểm của thị trường vốn

Thị trường vốn được xây dựng để cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp, chính phủ và các hộ gia đình. Các công cụ trên thị trường vốn có thời gian đáo hạn trên một năm. Những người huy động vốn trên thị trường vốn chủ yếu và quan trọng nhất là các doanh nghiệp đủ loại. Những người cung cấp vốn trên thị trường vốn là các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí… và các công chúng. 

Nếu như trọng tâm của thị trường tài chính ngắn hạn là cung cấp phương tiện giúp các cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh tình hình thanh khoản thực của họ theo số lượng tiền mong muốn. Thì ngược lại, thị trường vốn gắn bó gần gũi với tiết kiệm và đầu tư hơn, thị trường vốn là một nhịp cầu để chuyển tiết kiệm của những đơn vị thặng dư qua những cuộc đầu tư của những đơn vị thiếu hụt.

Qua đó, thị trường vốn đóng góp vào sự ổn định kinh tế bằng cách cân đối tiết kiệm với đầu tư và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bằng cách mở rộng tổng khối lượng tiết kiệm và đầu tư. Do đó một thị trường vốn có hiệu quả, sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao mức sống cho dân chúng.

Phân loại thị trường vốn

Xét về đặc điểm hoạt động cũng như đối tượng cụ thể, thị trường vốn được chia thành thị trường tín dụng trung, dài hạn và thị trường chứng khoán.

– Thị trường tín dụng là nơi vốn được chuyển từ người tiết kiệm sang người đầu tư qua các trung gian tài chính. Công cụ tài chính là các khế ước nhận nợ do người đi vay kí phát.

– Thị trường chứng khoán là nơi mua bán trao đổi các chứng khoán trung và dài hạn (thời hạn từ một năm hoặc trên một năm) như: trái phiếu Nhà nước, trái phiếu công ty, cổ phiếu…

Việc thiếu đi một thị trường vốn sôi động và tiên tiến có thể khiến chúng ta không thể tận dụng được các nguồn lực tài chính. Các thị trường vốn phát triển cũng cung cấp khả năng thâm nhập vào các nguồn vốn nước ngoài cho ngành công nghiệp trong nước. Như vậy, thị trường vốn chắc chắn đóng một vai trò cốt lõi trong tổng thể phát triển của một nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng, NXB Phương Đông)

Định nghĩa tóm tắt:

Thị trường tài chính dài hạn có tên tiếng Anh là Long-term Financial Markets / Capital Market.

Thị trường tài chính dài hạn là nơi mua bán trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn nhằm giải quyết các nhu cầu về vốn trung và dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thị trường tài chính dài hạn (Long-term Financial Markets) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thị trường tài chính dài hạn (hay trong tiếng Anh là Long-term Financial Markets / Capital Market). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.