Thông điệp truyền thông

[CPP] THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG là gì? Tên tiếng Anh của Thông điệp truyền thông là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thông điệp truyền thông.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thông điệp truyền thông Media message

Khái niệm Thông điệp truyền thông

Thông điệp truyền thông trong tiếng Anh là Media message.

Thồng điệp truyền thông là một vấn đề được rất nhiều nhà kinh tế cũng như nhà quản trị quan tâm. Do nội dung của thông điệp truyền thông rất rộng về phạm vi nghiên cứu và cách tiếp cận nên ở mỗi góc nhìn lại có quan điểm khác nhau về thông điệp truyền thông. Có thể đưa ra một số định nghĩa như sau:

Thông điệp là những cụm từ, câu hoàn chỉnh, các dấu hiệu, biểu tượng hay phương tiện truyền tải ý nghĩa nội dung cụ thể từ nhóm người, tổ chức, cộng đồng này đến nhóm người, tổ chức, cộng đồng khác.

Thông điệp là bất kì suy nghĩ, ý tưởng được diễn đạt ngắn gọn rõ ràng hay kín đáo, được thiết kế soạn thảo với hình thức thích hợp để truyền tải đến đối tượng bằng những phương tiện truyền thông khác nhau.

Thông điệp là sự phối hợp và tổng hợp các yếu tố như ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc, âm thanh nhằm truyền đạt ý đồ của chủ thể đến công chúng nhận tin.

Dưới góc độ truyền thông marketing, thông điệp cần đáp ứng nhiệm vụ nhà quản trị đặt ra, và được định nghĩa như sau:

Thông điệp truyền thông là biểu hiện của những yếu tố mà nhà quản trị truyền thông muốn lưu lại trong tâm trí của đối tượng nhận tin, là những yếu tố cần thiết để ảnh hưởng, duy trì hay làm thay đổi nhận thức, cảm xúc và hành vi của đối tượng nhận tin.

Hình thức thông điệp

– Hình thức thông điệp truyền thông là cách thông điệp được thiết kế (mã hóa) thông qua các yếu tố minh họa như âm thanh, màu sắc, hình ảnh… nhằm thu hút đối tượng nhận tin qua nhiều kênh, phương tiện khác nhau.

Tùy theo đặc điểm của từng nhóm đối tượng nhận tin, điều kiện kĩ thuật của kênh và phương tiện truyền thông, mà nhà thiết kế có thể thiết kế hình thức thông điệp thích hợp.

Kết luận

– Phản ứng tích cực của đối tượng nhận tin trong truyền thông không chỉ xuất phát từ việc họ xem hay nghe thông điệp, mà xuất phát từ việc thông điệp truyền thông đã diễn đạt như thế nào và diễn đạt điều gì.

– Quan trọng hơn là đối tượng nhận tin nhận thức được gì từ thông điệp đó. Để thành công các nhà quản trị phải có kiến thức đầy đủ về thông điệp, hiểu biết nội dung và qui trình xây dựng thông điệp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Truyền thông Marketing tích hợp – IMC, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Thông điệp truyền thông có tên tiếng Anh là Media message.

Thông điệp truyền thông là biểu hiện của những yếu tố mà nhà quản trị truyền thông muốn lưu lại trong tâm trí của đối tượng nhận tin, là những yếu tố cần thiết để ảnh hưởng, duy trì hay làm thay đổi nhận thức, cảm xúc và hành vi của đối tượng nhận tin.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thông điệp truyền thông (Media message) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thông điệp truyền thông (hay trong tiếng Anh là Media message). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.