[CPP] THUẾ SUẤT HIỆU QUẢ là gì? Tên tiếng Anh của Thuế suất hiệu quả là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Thuế suất hiệu quả.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Thuế suất hiệu quả Effective Tax Rate

Khái niệm Thuế suất hiệu quả

Thuế suất hiệu quả trong tiếng Anh là Effective Tax Rate.

Thuế suất hiệu quả là thuế suất trung bình được trả bởi một doanh nghiệp hoặc một cá nhân. Thuế suất hiệu quả còn được gọi là thuế suất trung bình hiệu quả.

Thuế suất hiệu quả đối với các cá nhân là tỉ lệ trung bình mà tại đó thu nhập nhận được (chẳng hạn như tiền lương) và thu nhập chưa nhận được (chẳng hạn như cổ tức bằng cổ phiếu) bị đánh thuế.

Thuế suất hiệu quả đối với một doanh nghiệp là tỉ lệ trung bình mà tại đó lợi nhuận trước thuế của công ty bị đánh thuế, trong khi thuế suất pháp định là tỉ lệ pháp lí được thiết lập theo luật.

Xác định thuế suất hiệu quả

Đối với cá nhân : ETR = Tổng thuế  ÷ Thu nhập chịu thuế

Đối với công ty : ETR = Tổng thuế ÷ Thu nhập trước thuế

Ví dụ

Ví dụ, hãy tưởng tượng một hệ thống thuế chia thành từng phần trong đó thu nhập dưới 100.000 đô la bị đánh thuế 10%, thu nhập từ 100.000 đến 300.000 đô la bị đánh thuế ở mức 15% và thu nhập trên 300.000 đô la bị đánh thuế ở mức 25%.

Bây giờ hãy xem xét hai cá nhân cả hai đều thuộc khung thuế cao hơn 25%, mặc dù một người có thu nhập chịu thuế 500.000 đô la, trong khi người kia có thu nhập chịu thuế 360.000 đô la.

Cả hai cá nhân sẽ trả 10% cho thu nhập 100.000 đô la đầu tiên của họ, cụ thể là 10.000 đô la. Cả hai sau đó sẽ trả 15% phần trăm cho thu nhập của họ trong khoảng từ 100.000 đến 300.000 đô la hay 30.000 đô la (15% của 200.000 đô la).

Cuối cùng, cả hai cũng sẽ trả 25% cho thu nhập của họ trên ngưỡng 300.000 đô la. Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế 360.000 đô la, con số đó sẽ lên tới 15.000 đô la (25% của 60.000 đô la). Nhưng đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế 500.000 đô la, thuế sẽ là 50.000 đô la (25% của 200.000 đô la). Tổng nghĩa vụ thuế của họ sẽ lần lượt là 55.000 đô la và 90.000 đô la.

Mặc dù cả hai cá nhân có thể nói họ ở trong khung 25%, nhưng người có thu nhập cao hơn có mức thuế suất hiệu quả là 18% (90.000 ÷ 500.000), trong khi mức thuế suất hiệu quả của người kia là 15,3% (55.000 ÷ 360.000).

(Tài liệu tham khảo: Effective Tax Rate, Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Thuế suất hiệu quả có tên tiếng Anh là Effective Tax Rate.

Thuế suất hiệu quả là thuế suất trung bình được trả bởi một doanh nghiệp hoặc một cá nhân. Thuế suất hiệu quả còn được gọi là thuế suất trung bình hiệu quả.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Thuế suất hiệu quả (Effective Tax Rate) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Thuế suất hiệu quả (hay trong tiếng Anh là Effective Tax Rate). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.