Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm

[CPP] TỈ LỆ PHÍ THEO TÍNH TOÁN BẢO HIỂM là gì? Tên tiếng Anh của Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm Actuarial Rate

Khái niệm Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm

Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm trong tiếng Anh là Actuarial Rate.

Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là tỉ lệ ước tính giá trị dự kiến của các khoản lỗ trong tương lai của một công ty bảo hiểm.

Thông thường, tỉ lệ ước tính được dự đoán dựa trên dữ liệu có sẵn và xem xét những rủi ro liên quan. Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm chính xác giúp các công ty bảo hiểm tránh được nguy cơ mất bảo lãnh dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Đặc điểm của Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm

Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm được biểu thị bằng giá của một đơn vị bảo hiểm trên mỗi đơn vị thế chấp, là một đơn vị trách nhiệm hoặc một tài sản có đặc điểm tương tự.

Ví dụ, trong thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong, đơn vị thế chấp thường bằng 100 USD giá trị tài sản và trách nhiệm được tính bằng 1.000 USD đơn vị.

Bảo hiểm nhân thọ cũng có đơn vị tiếp xúc là 1.000 USD. Phí bảo hiểm là tỉ lệ nhân với số đơn vị bảo hiểm được mua.

Nói chung, trong quá trình đánh giá tỉ lệ, trước tiên, công ty sẽ xác định liệu tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm có cần được điều chỉnh hay không. Với những tổn thất đã xảy ra, các công ty bảo hiểm có kinh nghiệm xác định phí bảo hiểm tối thiểu cần thiết để bù đắp tổn thất trong tương lai.

Yêu cầu của Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm

Mục đích chính của tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là xác định mức phí bảo hiểm thấp nhất đáp ứng tất cả các mục tiêu cần thiết của một công ty bảo hiểm.

Một tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm thành công phải bù được các khoản lỗ và chi phí cộng với việc phải kiếm được khoản lợi nhuận.

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm cũng phải cung cấp các gói bảo hiểm cạnh tranh trong phạm vi gói bảo hiểm.

Ngoài ra, Luật ở một số tiểu bang ở Mỹ qui định các công ty bảo hiểm có thể tính phí những gì, do đó, áp lực từ việc kinh doanh và những qui định đều được xem xét trong quá trình tính lại tỉ lệ phí.

Quá trình tính lại Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm

Quá trình tính lại tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm sẽ xem xét mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến các khoản lỗ trong tương lai và thiết lập cấu trúc giá sao cho phí bảo hiểm thấp hơn cho các nhóm có rủi ro thấp và phí bảo hiểm cao hơn cho các nhóm có rủi ro cao.

Các công ty bảo hiểm sẽ chi tiền cho các chuyên gia nghiên cứu tính toán để đảm bảo họ đang xem xét mọi yếu tố có thể dự đoán các khoản lỗ trong tương lai một cách đáng tin cậy.

Chuyên gia tính toán tập trung vào việc thực hiện các phân tích thống kê về các tổn thất trong quá khứ, dựa trên các biến số cụ thể của người được bảo hiểm. Các biến mang lại dự báo tốt nhất sẽ được sử dụng để đặt phí bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phân tích quá khứ không cung cấp đủ bằng chứng thống kê để thiết lập tỉ lệ, chẳng hạn như bảo hiểm động đất. Trong những trường hợp như vậy, mô hình thảm họa đôi khi được sử dụng, nhưng lại ít thành công hơn.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm có tên tiếng Anh là Actuarial Rate.

Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm là tỉ lệ ước tính giá trị dự kiến của các khoản lỗ trong tương lai của một công ty bảo hiểm.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm (Actuarial Rate) là gì? Đặc điểm và yêu cầu. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tỉ lệ phí theo tính toán bảo hiểm (hay trong tiếng Anh là Actuarial Rate). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.