[CPP] TỈ LỆ THÔI VIỆC là gì? Tên tiếng Anh của Tỉ lệ thôi việc là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tỉ lệ thôi việc.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tỉ lệ thôi việc Turnover rate

Khái niệm Tỉ lệ thôi việc

Tỉ lệ thôi việc hay tỉ lệ nghỉ việc trong tiếng Anh là Turnover rate.

Tỉ lệ thôi việc là tỉ lệ mà tại đó nhà quản lí phải thay thế nhân viên trong công ty. Trưởng phòng hành chính nhân sự hiểu rằng việc giữ tỉ lệ thôi việc của các nhân viên ở mức thấp sẽ giúp cho công ty duy trì được năng suất lao động . Việc tuyển dụng và thuê mướn là một việc làm tốn kém, gây mất thời gian, đòi hỏi phải đào tạo và thường xuyên yêu cầu nhiều tính cạnh tranh hơn.

Để giảm gánh nặng của công ty, các nhà quản lí phải tìm cách giữ tỉ lệ thôi việc của nhân viên ở mức thấp. Nếu tỉ lệ thôi việc của công ty cao thì phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu lí do và giải pháp chiến lược.

Nội dung về tỉ lệ thôi việc

Công thức tính tỉ lệ thôi việc

Số nhân viên nghỉ việc có thể tổng hợp qua số người thôi việc, bị đuổi việc, nghỉ hưu hoặc nghỉ làm do khuyết tật hoặc rời đi cùng gia đình. Sử dụng phép tính số nhân viên trung bình bởi vì con số này dễ thay đổi và khó xác định được số nhân viên gia nhập và rời khỏi công ty.

Tỉ lệ thôi việc ở các ngành nghề

Các ngành nghề khác nhau có tỉ lệ thôi việc dự kiến khác nhau. Tỉ lệ thôi việc trung bình cho tất cả các việc làm là 3,5%. Các ngành có tỉ lệ thôi việc cao hơn bao gồm dịch vụ thực phẩm, bán hàng, xây dựng và các tổ chức nghệ thuật và giải trí. Tỉ lệ thôi việc trong các ngành này cao hơn mức trung bình khoảng 3,5%, cao tới 6,1% trong ngành nghệ thuật và giải trí.

Mặt khác, các công ty tài chính, giáo dục và dịch vụ công thường có tỉ lệ thôi việctrung bình thấp hơn. Ngành giáo dục và dịch vụ công lần lượt có mức tỉ lệ thôi việclà 1,3% và 1,4%.

Điều quan trọng là không chỉ nhìn vào tỉ lệ thôi việcmà còn phải xác định lí do tại sao công ty lại có tỉ lệ thôi việc cao. Ví dụ như: Lực lượng lao động lớn tuổi là một vấn đề khác với lực lượng lao động không hạnh phúc; Nhân viên dành thời gian nghỉ phép cho gia đình hoặc bị khuyết tật là một vấn đề khác so với việc sa thải nhân viên vì làm việc không có hiệu quả.

Tỉ lệ thôi việc có thể là kết quả của một vấn đề hoặc nhiều vấn đề. Nhà quản lí phải nghiên cứu tất cả các yếu tố khi xem xét tỉ lệ và xác định xem một nhân viên có cần lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu, cải thiện nỗ lực đào tạo hay là tuyển dụng một nhân viên tốt hơn.

(Tài liệu tham khảo: smallbusiness.chron.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Tỉ lệ thôi việc có tên tiếng Anh là Turnover rate.

Tỉ lệ thôi việc là tỉ lệ mà tại đó nhà quản lí phải thay thế nhân viên trong công ty. Trưởng phòng hành chính nhân sự hiểu rằng việc giữ tỉ lệ thôi việc của các nhân viên ở mức thấp sẽ giúp cho công ty duy trì được năng suất lao động.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tỉ lệ thôi việc (Turnover rate) là gì? Nội dung về tỉ lệ thôi việc. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tỉ lệ thôi việc (hay trong tiếng Anh là Turnover rate). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.