TNNKD: Hai con bồ câu | Không nên hồ đồ đổ lỗi cho người khác

[CAPA] Trong cuộc sống việc xác định xem ai đã gây nên lỗi này hết sức quan trọng, chúng ta không thể đổ lỗi cho một ai khi chưa có chứng cứ xác thực.

Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

CapaPham

Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Sưu tầm
5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.