Tổ chức quản lí điểm đến

[CPP] TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐIỂM ĐẾN là gì? Tên tiếng Anh của Tổ chức quản lí điểm đến là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tổ chức quản lí điểm đến.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tổ chức quản lí điểm đến Destination Management Organization – DMO

Khái niệm Tổ chức quản lí điểm đến

Tổ chức quản lí điểm đến trong tiếng Anh gọi là: Destination Management Organization – DMO.

Tổ chức quản lí điểm đến là tổ chức phối hợp nhiều yếu tố cấu thành của sản phẩm du lịch; cung cấp các dịch vụ du khách và cấu trúc thông tin cần thiết để tiếp thị điểm đến một cách dân chủ nhất để nâng cao phúc lợi của người dân. (Theo IGI Global)

Thuật ngữ Quản lí điểm đến được hiểu là quản lí chiến lược và tiếp thị/ xúc tiến các điểm đến du lịch. Trong ngữ cảnh này, điểm đến được xem như một đơn vị riêng biệt có cạnh tranh thị trường cũng như cạnh tranh với các điểm đến khác.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của công tác quản lí điểm đến là thông qua hợp tác giữa các nhà cung ứng dịch vụ, để đảm bảo cung cấp chuỗi dịch vụ liên tục tại điểm đến và cho hoạt động tiếp thị (ví dụ như dịch vụ lưu trú, giải trí cũng như hoạt động tham quan tại một số điểm Du lịch trong vùng). 

Quản lí điểm đến nên được tiến hành trên quan điểm ít chịu sự chi phối bới yếu tố chính trị và các đơn vị kinh doanh để từ đó có thể xây dựng một chiến lược riêng cho  điểm đến. 

Trong thực tế, điều này là khó vì ảnh hưởng của chính trị vào sự phát triển của du lịch thường do sự phụ thuộc tài chính của Tổ chức Quản lí Điểm đến vẫn còn rất cao và mục đích của các đơn vị kinh doanh thường gây ảnh hưởng đến quyền điều hành điểm đến. 

Vì vậy, một trong những mục tiêu của công tác quản lí điểm đến là cần loại bỏ các xung đột về lợi ích giữa các nhà cung ứng dịch vụ, như họ thường tự coi mình là các đối thủ cạnh tranh.

Quản lí điểm đến nên được tiến hành như mô hình một hình tam giác bền vững, hài hòa giữa 3 yếu tố: môi trường sinh thái, kinh tế và các chỉ tiêu xã hội.

Quản lí điểm đến cũng cần được thực hiện ở các cấp độ phân cấp khác nhau: Từ cấp độ địa phương/ cộng đồng trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ đến cấp độ vùng/ tỉnh hoặc cấp độ quốc gia (do Tổng cục Du lịch Việt Nam – TCDL quản lí).

Sản phẩm du lịch bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hoá và tiện nghi cung ứng cho du khách, nó được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kĩ thuật và lao động du lịch tại một vùng, một địa phương nào đó.

Như vậy sản phẩm du lịch bao gồm những yếu tố hữu hình (hàng hoá) và những yếu tố vô hình (dịch vụ) để cung cấo cho du khách hay nó bao gồm các hàng hoá, các dịch vụ và tiện nghi phục vụ khách du lịch.

(Tài liệu tham khảo: Tổ chức quản lí điểm đến DMO, Tổng cục Du lịch)

Định nghĩa tóm tắt:

Tổ chức quản lí điểm đến có tên tiếng Anh là Destination Management Organization – DMO.

Tổ chức quản lí điểm đến là tổ chức phối hợp nhiều yếu tố cấu thành của sản phẩm du lịch; cung cấp các dịch vụ du khách và cấu trúc thông tin cần thiết để tiếp thị điểm đến một cách dân chủ nhất để nâng cao phúc lợi của người dân.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tổ chức quản lí điểm đến (Destination Management Organization – DMO) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tổ chức quản lí điểm đến (hay trong tiếng Anh là Destination Management Organization – DMO). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.