[CPP] TỔNG DOANH THU là gì? Tên tiếng Anh của Tổng doanh thu là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tổng doanh thu.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tổng doanh thu Total revenue

Khái niệm Tổng doanh thu

Tổng doanh thu trong tiếng Anh được gọi là: Total revenue.

Tổng doanh thu: là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được nhờ bán hàng. 

Công thức tính và đường tổng doanh thu

Khi tính tổng doanh thu tương ứng với khối lượng hàng hóa q được tiêu thụ, ta có: 

TR = TR(q) = P.q

Trong đó P chính là mức giá tính cho mỗi đơn vị hàng hóa. 

Nói cách khác, tổng doanh thu trước hết là một hàm số của sản lượng. 

Sự thay đổi của mức sản lượng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tổng doanh thu. Tuy nhiên, tổng doanh thu còn phụ thuộc vào mức giá P. Đến lượt mình, mức giá P cũng thường không độc lập với mức sản lượng. 

Trừ trường hợp qui mô sản lượng của doanh nghiệp là tương đối nhỏ so với qui mô hàng hóa được giao dịch chung trên thị trường, nói chung nếu doanh nghiệp muốn bán được một khối lượng hàng hóa lớn hơn, nó thường phải hạ giá.

Điều này thực ra xuất phát từ qui luật cầu: khi mức giá hàng hóa hạ xuống, người tiêu dùng sẵn lòng mua một khối lượng hàng hóa lớn hơn, tức là doanh nghiệp có khả năng bán được nhiều hàng hóa hơn. 

Ngược lại, khi mức giá tăng lên, lượng cầu về hàng hóa của người tiêu dùng giảm xuống, doanh nghiệp chỉ có thể bán được một khối lượng hàng hóa ít hơn. Vì thế, có thể coi mức giá P cũng là một hàm số của sản lượng q. 

Trong trường hợp mức giá P là một hằng số của sản lượng q, đường tổng doanh thu là một đường thẳng dốc lên, với độ dốc không đổi là P. 

Ở trường hợp điển hình hơn, khi P phụ thuộc vào sản lượng q, thoạt tiên, tổng doanh thu thường tăng lên khi sản lượng hàng hóa bán được tăng lên do mối lợi bắt nguồn từ việc tăng sản lượng bán ra lớn hơn khoản thiệt hại bắt nguồn từ việc giảm giá. 

Đến một ngưỡng sản lượng nào đó, việc tiếp tục tăng sản lượng sẽ làm tổng doanh thu giảm xuống. Lúc này, mối lợi của việc tăng sản lượng không còn bù được những thiệt hại do phải giảm đơn giá hàng hóa liên quan đến một lượng hàng hóa lớn. 

Hình dạng đường tổng doanh thu được minh họa bằng hình 1.

Hình 1: Hình dáng của một đường tổng doanh thu

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Vi mô, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Định nghĩa tóm tắt:

Tổng doanh thu có tên tiếng Anh là Total revenue.

Tổng doanh thu: là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được nhờ bán hàng.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tổng doanh thu (Total revenue) là gì? Công thức tính. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tổng doanh thu (hay trong tiếng Anh là Total revenue). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.