Tổng quĩ lương của doanh nghiệp

[CPP] TỔNG QUĨ LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP là gì? Tên tiếng Anh của Tổng quĩ lương của doanh nghiệp là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tổng quĩ lương của doanh nghiệp.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tổng quĩ lương của doanh nghiệp Total Payroll

Khái niệm Tổng quĩ lương của doanh nghiệp

Tổng quĩ lương trong tiếng Anh được gọi là Total Payroll.

Tổng quĩ lương của doanh nghiệp là số tiền mà doanh nghiệp dùng để trả cho người lao động căn cứ vào kết quả lao động của họ theo các hình thức, các chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp tiền lương hiện hành trong một thời kì nhất định.

Thành phần

Tổng quĩ tiền lương bao gồm:

– Tiền lương trả theo thời gian, trả theo sản phẩm, lương khoán

– Các loại phụ cấp làm đêm, thêm giờ và phụ cấp độc hại…

– Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra sản phẩm hỏng trong định mức

– Tiền lương trả cho người lao động ngừng sản xuất do những nguyên nhân khách quan như: đi học, đi họp, hội nghị, nghỉ phép…

– Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên

Phân loại

Tổng quĩ lương của doanh nghiệp được phân loại theo các tiêu thức khác nhau: 

– Căn cứ theo hình thức và chế độ trả lương: Chia làm 2 loại:

+ Quĩ lương trả theo sản phẩm: bao gồm lương sản phẩm không hạn chế, lương sản phẩm lũy tiến, lương sản phẩm có thưởng,. . . lương trả theo sản phẩm là hình thức trả lương tiên tiến nhất hiện nay.

+ Quĩ lương trả theo thời gian: gồm 2 chế độ lương thời gian giản đơn và lương thời gian có thưởng.

– Căn cứ theo loại lao động: Chia làm 2 loại:

+ Quĩ lương của nhân viên gián tiếp: là các khoản tiền lương trả cho cán bộ quản lí sản xuất, thường trả theo thời gian lao động.

+ Quĩ lương của lao động trực tiếp sản xuất: là các khoản tiền trả cho lao động trực tiếp sản xuất và thợ học nghề được doanh nghiệp trả lương, thông thường hình thức lương này trả theo lương sản phẩm hay lương khoán.

– Căn cứ theo độ dài thời gian làm việc khác nhau trong kì nghiên cứu: Chia làm 3 loại:

+ Tổng quĩ lương giờ: là tiền lương trả cho tổng số giờ thực tế làm việc (trong chế độ và giờ làm thêm), và tiền thưởng (nếu có), gắn liền với tiền lương giờ, ví dụ như thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất…

+ Tổng quĩ lương ngày: là tiền lương trả cho tổng số ngày thực tế làm việc (trong chế độ và làm thêm), và các khoản phụ cấp lương ngày, ví dụ như tiền trả cho thời gian ngừng việc trong nội bộ ca không phải lỗi do người lao động, tiền trả cho sản phẩm hỏng trong định mức.

+ Tổng quĩ lương tháng (quí, năm): là tiền lương trả cho người lao động trực tiếp sản xuất của doanh nghiệp trong tháng (quí, năm).

Bao gồm tiền lương ngày và các khoản phụ cấp khác trong tháng như tiền trả cho người lao động: trong thời gian nghỉ phép năm, hay trong trường hợp ngừng việc cả ngày không phải lỗi do người lao động, tiền trả các khoản phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ…

(Tài liệu tham khảo: Thống kê lao động trong doanh nghiệp, Trường Đại học Xây dựng miền Trung)

Định nghĩa tóm tắt:

Tổng quĩ lương của doanh nghiệp có tên tiếng Anh là Total Payroll.

Tổng quĩ lương của doanh nghiệp là số tiền mà doanh nghiệp dùng để trả cho người lao động căn cứ vào kết quả lao động của họ theo các hình thức, các chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp tiền lương hiện hành trong một thời kì nhất định.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tổng quĩ lương của doanh nghiệp (Total Payroll) là gì? Phân loại. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tổng quĩ lương của doanh nghiệp (hay trong tiếng Anh là Total Payroll). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.