TPACK là gì? Ứng dụng của TPACK trong dạy học

[CPP] Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT – Information & Communication Technologies) đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy vì lợi ích to lớn mà nó mang lại cho cả giáo viên / giảng viên và sinh viên.
TPACK LÀ GÌ? ỨNG DỤNG TPACK TRONG DẠY HỌC, ỨNG DỤNG ICT TRONG DẠY HỌC THỜI HIỆN ĐẠI CAPAPHAM.COM

Việc áp dụng ICT trong việc giảng dạy đã làm thay đổi vai trò của giáo viên / giảng viên – trở thành người quyết định mức độ ứng dụng cũng như cách thức ứng dụng ICT trong quá trình giảng dạy. Để có thể làm tốt vai trò mới này của mình, giáo viên / giảng viên phải có những kiến thức và kỹ năng mới. Những kiến thức và kỹ năng mới này không chỉ đơn thuần là biết cách sử dụng phần các phần mềm máy tính mà phải biết sử dụng tất cả các ứng dụng ICT cần thiết để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy của mình: email, lưu trữ trực tuyến, chia sẻ trực tuyến, thiết kế trình chiếu bài giảng sinh động dựa vào các phần mềm…

TPACK LÀ GÌ? ỨNG DỤNG TPACK TRONG DẠY HỌC, ỨNG DỤNG ICT TRONG DẠY HỌC THỜI HIỆN ĐẠI CAPAPHAM.COM

 

VẬY TPACK LÀ GÌ?

Mishra & Koehler (2006) đã phát triển lý thuyết TPACK dựa trên nền tảng lý thuyết do tác giả Shulman đưa ra năm 1986 về mối tương tác giữa kiến thức về nội dung giảng dạy (viết tắt là CK) và kiến thức sư phạm (viết tắt là PK).

Hai tác giả nêu trên lập luận rằng kiến thức về kỹ thuật (viết tắt là TK) có thể được bổ sung cho lý thuyết của tác giả Shulman. Lý thuyết mới này có tên là Kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ gồm 3 khối kiến thức chính:

+ Kiến thức về nội dung giảng dạy CK (Content Knowledge)
+ Kiến thức phương phápPK (Pedagogical Knowledge)
+ Kiến thức công nghệ TK (Technological Knowledge)

Ba khối kiến thức kết hợp:

+ Kiến thức nội dung phương phápPCK (Pedagogical Content Knowledge)
+ Kiến thức nội dung công nghệTCK (Technological Content Knowledge)
+ Kiến thức phương pháp công nghệTPK (Technological Pedagogical Knowledge)

Cùng một khối kiến thức trung tâm Kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge)

Kể từ năm 2006, lý thuyết TPACK được sử dụng để đo những chuyển biến trong tư duy của giáo viên / giảng viên về ICT trong giáo dục. Lý thuyết TPACK có thể được sử dụng để đo kiến thức cần thiết giáo viên / giảng viên phải có để dạy các môn học khác nhau như toán, luật hay khoa học xã hội.

Hiện nay, ICT đã len lỏi sâu vào hầu hết mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng giáo dục, vì thế hãy học cách sử dụng những công cụ cần thiết để ứng dụng vào công việc của mình!

 

 

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.