[CPP] TRÁI PHIẾU DOANH THU là gì? Tên tiếng Anh của Trái phiếu doanh thu là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Trái phiếu doanh thu.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Trái phiếu doanh thu Revenue Bond

Khái niệm Trái phiếu doanh thu

Trái phiếu doanh thu trong tiếng Anh là Revenue BondTrái phiếu doanh thu là trái phiếu đô thị được hỗ trợ bởi doanh thu từ một dự án cụ thể, chẳng hạn như cầu thu phí, đường cao tốc hoặc sân vận động địa phương.

Trái phiếu doanh thu là trái phiếu đô thị tài trợ cho các dự án tạo thu nhập và được bảo đảm bằng một nguồn thu cụ thể. Thông thường, trái phiếu doanh thu có thể được phát hành bởi bất kì cơ quan Chính phủ hoặc quĩ nào được quản lí theo cách thức của một doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa trái phiếu doanh thu và trái phiếu nghĩa vụ chung

– Trái phiếu nghĩa vụ chung (General obligation bond – GO) là trái phiếu được bảo lãnh bởi tín chấp và quyền đánh thuế của nhà phát hành thay vì doanh thu từ một dự án nhất định.

– Trái phiếu doanh thu, còn được gọi là trái phiếu doanh thu đô thị, khác với trái phiếu nghĩa vụ chung (trái phiếu GO) – loại trái phiếu có thể được hoàn trả thông qua nhiều nguồn thuế khác nhau.

– Trong khi trái phiếu doanh thu được hỗ trợ bởi nguồn doanh thu cụ thể, những người nắm giữ trái phiếu GO đang dựa vào niềm tin và xếp hạng tín dụng của trái phiếu này. 

– Thông thường, do người nắm giữ trái phiếu doanh thu chỉ có thể dựa vào thu nhập của dự án cụ thể, nên nó có rủi ro cao hơn trái phiếu GO và do đó trái phiếu doanh thu cũng có lợi tức cao hơn trái phiếu GO.

Ví dụ

Nếu trái phiếu doanh thu được phát hành để xây dựng đường thu phí mới, phí cầu đường được thu thập từ những người lái xe trên đường sẽ được sử dụng để thanh toán trái phiếu, sau khi chi phí xây dựng đã được thanh toán.

Một lí do chính cho việc sử dụng trái phiếu doanh thu là vì chúng cho phép thành phố tránh được các giới hạn nợ đã được luật hóa. Một cơ quan chỉ hoạt động dựa trên tiền thuế, chẳng hạn như trường công, không thể phát hành trái phiếu doanh thu, vì các đơn vị này sẽ không thể thanh toán trái phiếu bằng cách sử dụng doanh thu từ dự án cụ thể.

(Tài liệu tham khảo: Revenue Bond, Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Trái phiếu doanh thu có tên tiếng Anh là Revenue Bond.

Trái phiếu doanh thu là trái phiếu đô thị được hỗ trợ bởi doanh thu từ một dự án cụ thể, chẳng hạn như cầu thu phí, đường cao tốc hoặc sân vận động địa phương.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Trái phiếu doanh thu (Revenue Bond) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Trái phiếu doanh thu (hay trong tiếng Anh là Revenue Bond). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.