[CPP] TRẠNG THÁI MONEYNESS là gì? Tên tiếng Anh của Trạng thái Moneyness là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Trạng thái Moneyness.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Trạng thái Moneyness Moneyness

Khái niệm Trạng thái Moneyness

Trạng thái Moneyness, tiếng Anh gọi là moneyness

Trạng thái Moneyness dùng để mô tả đặc điểm của một công cụ phái sinh, thể hiện sự liên quan giữa mức giá thực hiện của nó với giá của tài sản cơ sở. Trạng thái Moneyness thể hiện giá trị nội tại của một quyền chọn tại thời điểm đó.

Thuật ngữ trạng thái Moneyness đa phần được sử dụng với các quyền chọn muaquyền chọn bán. Nó là chỉ báo cho biết quyền chọn có đem về lợi nhuận hay không, nếu như được thực hiện ngay lập tức. 

Trạng thái Moneyness có thể được tính dựa trên giá hiện tại hoặc là giá tương lai của tài sản cơ sở.

Hiểu rõ hơn về trạng thái Moneyness

Trạng thái Moneyness nói cho nhà đầu tư biết liệu việc thực hiện quyền có đem lại lợi nhuận hay không. Nó sẽ xem xét giá trị của một quyền chọn nếu bạn thực hiện quyền ngay lập tức. Có nhiều loại trạng thái moneyness, trong đó bao gồm:

Đang lời (in the money): Là khi giá thực hiện đem lại ưu thế hơn so với giá thị trường hiện tại. Một quyền chọn mua đang lời là khi người nắm giữ quyền chọn có thể mua tài sản cơ sở thấp hơn giá thị trường hiện tại. Một quyền chọn bán đang lời là khi người nắm giữ quyền chọn có thể bán tài sản cơ sở cao hơn giá thị trường hiện tại. 

Đang lỗ (out of the money): Là ngược lại với trạng thái đang lời. Một quyền chọn mua đang lỗ sẽ có giá thực hiện cao hơn giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở. Một quyền chọn bán đang lỗ sẽ có giá thực hiện thấp hơn giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở.

Hòa vốn (at the money): Là khi giá thực hiện của quyền chọn bằng với giá của tài sản cở sở. 

Ví dụ về trạng thái Moneyness

Giả sử giá hiện tại của cổ phiếu XYZ là 50$, vậy thì một quyền chọn mua hay bán với giá thực hiện 50$ sẽ có trạng thái hòa vốn. Việc thực hiện quyền chọn sẽ khiến nhà đầu tư không lời cũng không lỗ.

Một quyền chọn bán với giá 75$ sẽ có trạng thái là đang lời vì nó giúp người nắm giữ quyền chọn bán có thể bán cổ phiếu tại mức giá cao hơn so với mức giá mà cổ phiếu đang được giao dịch.

Ngược lại, một quyền chọn mua với giá 75$ sẽ có trạng thái là đang lỗ vì không có lí do gì để người nắm giữ quyền chọn mua cổ phiếu với giá 75$ trong khi có thể mua nó trên thị trường hiện tại với giá 50$.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Trạng thái Moneyness có tên tiếng Anh là Moneyness.

Trạng thái Moneyness dùng để mô tả đặc điểm của một công cụ phái sinh, thể hiện sự liên quan giữa mức giá thực hiện của nó với giá của tài sản cơ sở. Trạng thái Moneyness thể hiện giá trị nội tại của một quyền chọn tại thời điểm đó.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Trạng thái Moneyness là gì? Những đặc điểm cần lưu ý. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Trạng thái Moneyness (hay trong tiếng Anh là Moneyness). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.