Trang web tìm kiếm và xếp hạng Paper nghiên cứu luận văn, luận án

[CPP] Mình xin chia sẻ các bạn trang web mà bên các trường đại học hay sử dụng (bên mình là UEH). Dùng để xếp hạng tạp chí (journal), cũng là xếp hạng paper từ Q4-Q1.

 

Trang web này được sử dụng để: Hỗ trợ tìm kiếm các paper nghiên cứu nước ngoài để làm luận văn Cao Học, luận án Tiến Sĩ, viết bài Nghiên Cứu. Các paper nghiên cứu đều được xếp hạng trên thế giới (từ Q4 đến Q1). Vì các bài nghiên cứu phải được xếp hạng mới có tính hợp lệ nên các bạn lưu ý.

Cách kiểm tra xếp hạng của paper nước ngoài:
+ Truy cập vào website: https://www.scimagojr.com/journalrank.php (đây là website mà Gảng Viên UEH sử dụng)
+ Chọn mục Journal Search, nhập tên của Journal mà paper đó đang được phát hành.
+ Kết quả sẽ cho ra xếp hạng của Journal (đây cũng chính là xếp hạng của paper). Nếu như trang web không cho ra kết quả xếp hạng của Journal thì Journal mà paper của bạn đang sử dụng không đủ độ tin cậy để làm Nghiên Cứu, cũng như làm luận văn, luận án.

Hiện nay, trang web đã bổ sung giao diện mới, nên các bạn cứ vào trang đó, và nghiên cứu cách sử dụng, cũng không khó đối với các bạn đâu. Chủ yếu là mình chọn đề tài nào và từ từ tìm kiếm thôi.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.