Trang chủ TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

Những câu châm ngôn về cách đối nhân xử thế tài tình của Mạnh...

0
Chỉ bằng 10 câu châm ngôn, nhưng đã thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén trong cách đối nhân xử...

Tư tưởng Dân bản trong học thuyết Nhân chính của Mạnh Tử

0
Nội dung xuyên suốt học thuyết Nhân chính của Mạnh Tử là tư tưởng Dân bản - tư tưởng lấy dân làm gốc....

Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử

0
Hàn Phi (khoảng 280 – 233 TCN) là người tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Ông đã tiếp thu điểm ưu trội...

“Niết bàn” trong Phật giáo là gì?

0
Niết bàn là khái niệm thể hiện triết lý độc đáo về giải thoát của Phật giáo. Đây là một trạng thái tâm...

Những câu nói thông tuệ của nhà triết học lỗi lạc Socrates

0
Socrates nổi tiếng bởi luôn đặt ra câu hỏi cho mọi điều về cuộc sống và thế giới. Ông không bao giờ chấp...

Biện chứng là gì? 2 nguyên lý, 3 quy luật và 6 cặp phạm...

0
 BIỆN CHỨNG LÀ GÌ? Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật là hai nguyên lý cơ bản và đóng vai trò xương...