[CPP] TRỌNG TÀI VIÊN là gì? Tên tiếng Anh của Trọng tài viên là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Trọng tài viên.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Trọng tài viên Arbitrator

Khái niệm Trọng tài viên

Trọng tài viên – danh từ, trong tiếng Anh được gọi là Arbitrator.

Theo Luật trọng tài thương mại hiện hành, ‘Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo qui định của pháp luật.’

Qui định của pháp luật trọng tài thương mại về trọng tài viên

Tiêu chuẩn Trọng tài viên

Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể làm Trọng tài viên:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của Bộ luật dân sự;

– Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;

– Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.

Những người có đủ tiêu chuẩn trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:

– Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;

– Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Trung tâm trọng tài có thể qui định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn qui định của pháp luật đối với Trọng tài viên của tổ chức mình.

Quyền, nghĩa vụ của Trọng tài viên

– Chấp nhận hoặc từ chối giải quyết tranh chấp.

– Độc lập trong việc giải quyết tranh chấp.

– Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp.

– Được hưởng thù lao.

– Giữ bí mật nội dung vụ tranh chấp mà mình giải quyết, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

– Bảo đảm giải quyết tranh chấp vô tư, nhanh chóng, kịp thời.

– Tuân thủ qui tắc đạo đức nghề nghiệp.

Hiệp hội trọng tài

Hiệp hội trọng tài là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trọng tài viên và Trung tâm trọng tài trong phạm vi cả nước. Việc thành lập và hoạt động của Hiệp hội trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hội nghề nghiệp.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.

Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo qui định của pháp luật.

– Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài

– Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

– Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

– Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật qui định được giải quyết bằng Trọng tài. (Theo Luật trọng tài thương mại năm 2010)

Định nghĩa tóm tắt:

Trọng tài viên có tên tiếng Anh là Arbitrator.

Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo qui định của pháp luật.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Trọng tài viên (Arbitrator) là gì? Ai đủ điều kiện làm trọng tài viên. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Trọng tài viên (hay trong tiếng Anh là Arbitrator). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.