[CPP] TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ là gì? Tên tiếng Anh của Truyền thông nội bộ là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Truyền thông nội bộ.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Truyền thông nội bộ Internal communications

Khái niệm Truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ trong tiếng Anh là Internal communications. Truyền thông nội bộ là công tác truyền đạt thông tin giữa thành viên hoặc giữa các phòng ban trong một tổ chức hay một doanh nghiệp với nhau.

Ta cũng có thể hiểu:

Truyền thông nội bộ là hoạt động xây dựng, duy trì và củng cố mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong cùng công ty.

Ý nghĩa

Truyền thông nội bộ giúp gắn kết những nhân viên trong công ty.

Công tác truyền thông nội bộ nếu đạt hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp đoàn kết và bền vững từ bên trong. 

Truyền thông nội bộ không những là chất xúc tác gắn kết các nhân viên trong công ty mà còn giúp thương hiệu doanh nghiệp lan tỏa nhanh các bên liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng.

Truyền thông nội bộ giúp truyền tải thông điệp và tầm nhìn của lãnh đạo tới các nhân viên. 

Nếu truyền thông nội bộ không đạt hiệu quả, thiếu thông suốt, các nhân viên sẽ không ý thức được tầm quan trọng của việc đóng góp sức lực giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ của truyền thông nội bộ

– Cung cấp thông tin: nhiệm vụ công tác từng thời kì, thay đổi chính sách và bộ máy

– Tuyên truyền và giáo dục: đường lối, chính sách, pháp luật, truyền thống. 

– Xây dựng mối quan hệ nội bộ

– Khích lệ, động viên và thi đua: tấm gương, các phong trào, hoạt động xã hội

Các phương tiện truyền thông nội bộ

– Các phương tiện in ấn (báo chí nội bộ: các bản tin, sách về tổ chức, thư từ, các bài

phát biểu…)

– Các bảng thông báo

– Mạng internet nội bộ

– Phim ảnh tài liệu về tổ chức

– Đài truyền thanh nội bộ

– Các cuộc họp và giao ban nội bộ

Nội dung của truyền thông nội bộ

– Tổ chức bộ máy quản lí và nhân sự của công ty

– Sản phẩm hàng hóa dịch vụ kinh doanh

– Truyền thống và các thành tựu đạt được

– Nhiệm vụ và kế hoạch trong từng thời kì

– Các sang kiến và giải pháp cải tiến

– Tấm gương người tốt việc tốt

 – Các hội nghị và thảo luận khoa học

 – Các hoạt động văn hóa, thể thao, kỉ niệm

 – Các chương trình tài trợ, từ thiện

 – Các văn bản pháp luật mới

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quan hệ công chúng, NXB Tài chính)

Định nghĩa tóm tắt:

Truyền thông nội bộ có tên tiếng Anh là Internal communications.

Truyền thông nội bộ là công tác truyền đạt thông tin giữa thành viên hoặc giữa các phòng ban trong một tổ chức hay một doanh nghiệp với nhau.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Truyền thông nội bộ (Internal communications) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Truyền thông nội bộ (hay trong tiếng Anh là Internal communications). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.