Tương quan đồng biến

[CPP] TƯƠNG QUAN ĐỒNG BIẾN là gì? Tên tiếng Anh của Tương quan đồng biến là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Tương quan đồng biến.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Tương quan đồng biến Positive correlation

Khái niệm Tương quan đồng biến

Tương quan đồng biến, tiếng Anh gọi là positive correlation.

Tương quan đồng biến là mối quan hệ giữa hai biến số, trong đó cả hai biến số đều di chuyển theo cùng một hướng.

Tương quan đồng biến xảy ra khi một biến số giảm và biến số kia cũng giảm, hoặc khi một biến số tăng thì biến số kia cũng tăng.

Trong thống kê, một tương quan đồng biến hoàn toàn được đại diện bởi hệ số tương quan mang giá trị +1. Trong khi giá trị 0 nghĩa là không tương quan và giá trị -1 thể hiện sự tương quan nghịch hoàn toàn.

Hiểu rõ hơn về Tương quan đồng biến

Một tương quan đồng biến hoàn toàn nghĩa là trong 100% thời gian, hai biến số đang được nhắc đến sẽ di chuyển cùng nhau theo cùng một hướng và cùng một tỉ lệ. 

Tương quan đồng biến có thể được thấy trong mối quan hệ giữa lượng cầu của một sản phẩm và giá của nó. Nếu lượng cung hiện tại không thay đổi, thì giá sẽ tăng nếu lượng cầu tăng.

Ngoài ra, việc tăng giảm của một thị trường cũng có thể dẫn đến biến động tương tự trên một thị trường có liên quan. Như khi giá nhiên liệu tăng thì giá vé máy bay cũng tăng. Do máy bay cần nhiên liệu để vận hành, nên phần tăng của chi phí sẽ được chuyển đến cho khách hàng, dẫn đến một tương quan đồng biến giữa giá nhiên liệu và giá vé máy bay.

Tương quan đồng biến không đảm bảo cho sự tăng trưởng hay lợi nhuận. Nó chỉ được sử dụng để cho biết là hai hoặc nhiều biến số đang di chuyển cùng hướng với nhau, nên khi một biến số tăng thì những biến số khác cũng tăng.

Sự tương quan có thể tồn tại mà không có lí do. Như khi có những biến số di chuyển cùng nhau, nhưng lí do của sự di chuyển này thì không thể xác định.

Sự tương quan là một dạng của sự phụ thuộc. Khi một sự thay đổi của biến số này cũng có thể khiến biến số khác thay đổi, hoặc một biến số nhất định nào đó có thể tạo ra những kết quả cụ thể.

Ví dụ, ta có thể thấy điều này tại lượng cầu của sản phẩm bổ sung. Như khi lượng cầu cho phương tiện lưu thông tăng, thì lượng cầu của những dịch vụ liên quan đến xe cộ như là bánh xe cũng tăng. Lúc này, mức tăng trong một lĩnh vực đã tác động đến các ngành công nghiệp bổ sung.

Trong một số trường hợp, các phản ứng tâm lí tích cực cũng tạo nên những biến chuyển tích cực trong một vài lĩnh vực. Ta có thể thấy điều này trong thị trường tài chính, khi xuất hiện những tin tức tích cực về một công ty làm cho giá cổ phiếu của công ty đó tăng.

(Theo Investopedia)

Định nghĩa tóm tắt:

Tương quan đồng biến có tên tiếng Anh là Positive correlation.

Tương quan đồng biến là mối quan hệ giữa hai biến số, trong đó cả hai biến số đều di chuyển theo cùng một hướng.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Tương quan đồng biến (Positive Correlation) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Tương quan đồng biến (hay trong tiếng Anh là Positive correlation). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.