[CPP] VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG là gì? Tên tiếng Anh của Vận đơn hàng không là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Vận đơn hàng không.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Vận đơn hàng không Air Waybill

Khái niệm Vận đơn hàng không

Vận đơn hàng không trong tiếng Anh là Air Waybill hoặc Air Consignment Note, viết tắt là AWB.

Vận đơn hàng không là một tài liệu đi kèm với hàng hóa được vận chuyển bởi một công ty vận tải hàng không quốc tế, nhằm cung cấp thông tin chi tiết về lô hàng và theo dõi lô hàng. Vận đơn hàng không có nhiều bản sao để mỗi bên liên quan đến lô hàng đều có thể lưu lại.

Tác dụng của vận đơn hàng không

Vận đơn hàng không đóng vai trò làm biên lai hàng hóa của hãng hàng không (bên chuyên chở) và hợp đồng vận chuyển giữa người gửi hàng và bên chuyên chở. Nó là một thỏa thuận pháp lí có hiệu lực theo pháp luật. 

Vận đơn hàng không trở thành một hợp đồng có hiệu lực khi có chữ kí của cả người gửi hàng (hoặc đại diện của người gửi hàng) và người chuyên chở (hoặc đại diện của người chuyên chở).

Nội dung của vận đơn hàng không

Ngoài chữ kí của các bên, vận đơn hàng không còn không chứa tên và địa chỉ của người gửi hàng, tên và địa chỉ của người nhận hàng, mã sân bay xuất phát có ba chữ cái, giá trị lô hàng khai báo cho hải quan, số lượng, tổng trọng lượng hàng hoá, mô tả hàng hóa và mọi hướng dẫn đặc biệt khác, ví dụ: ‘Hàng dễ hỏng’.

Vận đơn hàng không cũng ghi các điều kiện và điều khoản của người gửi hàng, chẳng hạn như giới hạn trách nhiệm và thủ tục khiếu nại, nội dung mô tả hàng hóa và các khoản phí được áp dụng.

Vận đơn hàng không và Vận đơn

Vận đơn hàng không khác với các vận đơn khác, ở điểm là các chứng từ không thể chuyển nhượng. Điều này có nghĩa vận đơn hàng không sẽ không chỉ định chuyến bay nào hàng hoá sẽ được gửi đi, hoặc thời điểm chúng đến đích. 

Vận đơn là chứng từ hợp pháp giữa người gửi hàng hóa và người chuyên chở, nêu chi tiết về loại, số lượng và điểm đến của hàng hóa được vận chuyển. 

Vận đơn cũng đóng vai trò là một biên lai vận chuyển khi hàng hóa được giao tại một điểm đến định trước. Tài liệu này đi kèm với hàng hóa và được kí bởi đại diện được ủy quyền của người gửi hàng, người chuyên chở và người nhận.

Khác với vận đơn thông thường, vận đơn hàng không không thể chuyển nhượng. Do đó, nó chỉ là một hợp đồng về việc vận chuyển, không bao gồm giá trị hàng hóa.

(Theo: investopedia.com)

Định nghĩa tóm tắt:

Vận đơn hàng không có tên tiếng Anh là Air Waybill.

Vận đơn hàng không là một tài liệu đi kèm với hàng hóa được vận chuyển bởi một công ty vận tải hàng không quốc tế, nhằm cung cấp thông tin chi tiết về lô hàng và theo dõi lô hàng. Vận đơn hàng không có nhiều bản sao để mỗi bên liên quan đến lô hàng đều có thể lưu lại.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Vận đơn hàng không (Air Waybill) là gì? Vận đơn hàng không và vận đơn. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Vận đơn hàng không (hay trong tiếng Anh là Air Waybill). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.