[CPP] VỐN TỰ NHIÊN là gì? Tên tiếng Anh của Vốn tự nhiên là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Vốn tự nhiên.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Vốn tự nhiên Natural Capital

Khái niệm Vốn tự nhiên

Vốn tự nhiên trong tiếng Anh được gọi là Natural Capital.

Vốn tự nhiên là tập hợp các tài sản của hệ sinh thái, kết hợp với các các nguồn vốn khác (vốn xã hội, vốn con người) tạo ra các dịch vụ thiết yếu cho phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ phúc lợi của con người (Costanza vàDaly 1992).

Vốn tự nhiên bao gồm sinh vật (động vật và thực vật) và các cấu phần vật chất của tự nhiên, như nước và khoáng sản.

Các dịch vụ hệ sinh thái từ các tài sản của hệ sinh thái tạo ra các lợi ích (Costanza et al. 1997; Millennium Ecosystem Assessment 2005), như lương thực, nước, các lợi ích giải trí và văn hóa, thụ phấn, điều tiết khí hậu, điều tiết chất lượng không khí và kiểm soát dịch bệnh).

Để đảm bảo các dịch vụ này tiếp tục hỗ trợ phúc lợi và cuộc sống con người, các tài sản nguồn vốn tự nhiên này cần được bảo tồn.

‘Nguồn vốn tự nhiên’ là một khái niệm được mở rộng để miêu tả các cấu phần của môi trường tự nhiên có thể tạo ra thu nhập, hàng hóa và các dịch vụ. Các nhà kinh tế học đã miêu tả môi trường tự nhiên như là tài sản tự nhiên kể từ những năm đầu thập niên 70. 

Tuy nhiên, chỉ đến những năm gần đây, Chính phủ và các khu vực tư nhân mới bắt đầu sử dụng khái niệm vốn tự nhiên trong các quá trình ra quyết định. 

Ưu điểm cách tiếp cận dựa trên vốn tự nhiên là xem xét môi trường tự nhiên như các tài sản có giá trị, cần được quản lí, định giá, hạch toán và xem xét đến những tác nhân có thể ảnh hưởng đến tài sản vốn tự nhiên trong việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ trong tương lai.

Vấn đề quản lí

Nguồn vốn tự nhiên luôn là nền tảng để con người xây dựng nền kinh tế, xã hội và sự thịnh vượng. Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp từ nguồn vốn tự nhiên có giá trị quan trọng cho đời sống và sự phát triển của con người. 

Tuy nhiên, nguồn vốn này thường được xem xét là tài sản miễn phí và được định giá kinh tế không phù hợp, dẫn đến việc quản lí không bền vững. 

Bên cạnh đó, nếu vai trò của vốn tự nhiên được ghi nhận thì các yếu tố cụ thể liên quan đến vốn tự nhiên, như sử dụng như thế nào và việc sử dụng vốn tự nhiên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phúc lợi con người vẫn chưa được xem xét đầy đủ.

Phân loại 

Nguồn vốn tự nhiên bao gồm nhiều hợp phần cụ thể, có thể phân loại hoặc khái niệm hóa theo các cách thức khác nhau. 

Một cách phân loại đơn giản của các trữ lượng và hàng hóa và dịch vụ liên quan của vốn tự nhiên được thể hiện trong hình dưới đây:

(Tài liệu tham khảo: Vai trò vốn tự nhiên trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, TS. Kim Thị Thúy Ngọc – Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, TS. Nguyễn Văn Tài – Tổng cục Môi trường)

Định nghĩa tóm tắt:

Vốn tự nhiên có tên tiếng Anh là Natural Capital.

Vốn tự nhiên là tập hợp các tài sản của hệ sinh thái, kết hợp với các các nguồn vốn khác (vốn xã hội, vốn con người) tạo ra các dịch vụ thiết yếu cho phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ phúc lợi của con người.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Vốn tự nhiên (Natural Capital) là gì? Vấn đề quản lí. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Vốn tự nhiên (hay trong tiếng Anh là Natural Capital). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!

Trả lời

Your email address will not be published.