[CPP] VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO là gì? Tên tiếng Anh của Vòng quay hàng tồn kho là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Vòng quay hàng tồn kho.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Vòng quay hàng tồn kho Inventories Turnover Ratio

Khái niệm Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tiền trong tiếng Anh gọi là Cash Turnover Ratio.

Công thức:

Vòng quay tiền = Doanh thu thuần/Tiền và tương đương tiền bình quân

tỉ số này cho biết số vòng quay của tiền trong năm. Chỉ tiêu này lớn khi tiền và tài sản tương đương tiền nhỏ hơn doanh thu và ngược lại.

Tử số được xác định bằng cách lấy tổng doanh thu thuần của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Mẫu số chính là tổng giá trị của các khoản tiền mặt, tiền trong quỹ, tiền gửi tại ngân hàng… của doanh nghiệp và các tài sản tương đương tiền, tức là có khả năng tốt trong việc chuyển đổi thành tiền như chứng khoán thanh khoản cao, các giấy tờ có giá…

Chỉ tiêu này được đưa ra nhằm đánh giá khả năng hoạt động của loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong các tài sản là tiền trong việc tạo ra doanh thu. Nó cho biết nắm giữ mỗi một đồng ‘tiền và tài sản tương đương tiền’ thì sẽ tạo được bao nhiều đồng doanh thu thuần.

Vòng quay hàng tồn kho trong tiếng Anh gọi là Inventories Turnover Ratio.

Công thức:

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân

Để xem xét hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong việc quản lý và bán hàng trong kho, người ta sử dụng chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho. Đó là tiêu chuẩn để đánh giá tính thanh khoản của hàng tồn kho của một doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán là một trong các tiêu chí tài chính cơ bản trên báo cáo kết quả kinh doanh, nó phản ánh lượng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tạo nên số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ hoặc cung cấp trong kì báo cáo.

Hàng tồn kho bình quân được tính bằng trung bình cộng của giá trị hàng tồn kho cuối kì trước và giá trị hàng tồn kho cuối kì đang tính.

Nhìn chung, tỉ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy dấu hiệu của việc hoạt động có hiệu quả của hàng tồn kho và chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, hàng tồn kho được bán càng nhanh thì vốn lưu trong kho càng thấp. 

Tuy nhiên, nếu vòng quay này quá cao cũng có nghĩa doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc bị mất các đơn đặt hàng, giá hàng đang giảm hoặc doanh nghiệp đang thiếu các nguyên vật liệu. Ngược lại, nếu hệ số này quá thấp thì lại là dấu hiệu của việc doanh nghiệp còn đọng quá nhiều hàng trong kho hoặc hàng trong kho bị lỗi thời, chất lượng kém…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2017)

Định nghĩa tóm tắt:

Vòng quay hàng tồn kho có tên tiếng Anh là Inventories Turnover Ratio.

Vòng quay hàng tồn kho là tiêu chuẩn đánh giá tính thanh khoản của hàng tồn kho. Công thức: Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân. Để xem xét hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong việc quản lý và bán hàng trong kho, người ta sử dụng chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho. Đó là tiêu chuẩn để đánh giá tính thanh khoản của hàng tồn kho của một doanh nghiệp.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Vòng quay tiền (Cash Turnover Ratio) và vòng quay hàng tồn kho (Inventories Turnover Ratio) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Vòng quay hàng tồn kho (hay trong tiếng Anh là Inventories Turnover Ratio). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Trả lời

Your email address will not be published.