Cây thuốc A-Z

Dược liệu, vị thuốc có nguồn gốc từ thực vật. Cây thuốc dân gian quanh ta bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và sẽ có những loại cây thuốc bạn còn thấy lạ lẫm.

Đinh lăng

0
Nhu cầu ngâm rượu đinh lăng hiện nay rất cao bởi nhu cầu tìm mua bình ngâm rượu để ngâm đinh lăng là...

Cà dại hoa vàng

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Cà dại hoa vàng: Cà dại hoa vàng là gì? Công dụng của Cà dại hoa vàng? Một...

Bèo cái

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bèo cái: Bèo cái là gì? Công dụng của Bèo cái? Một số loại thuốc có chứa Bèo...

Cửu lý hương

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Cửu lý hương: Cửu lý hương là gì? Công dụng của Cửu lý hương? Một số loại thuốc...

Bùng bục

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bùng bục: Bùng bục là gì? Công dụng của Bùng bục? Một số loại thuốc có chứa Bùng...

Bưởi bung

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bưởi bung: Bưởi bung là gì? Công dụng của Bưởi bung? Một số loại thuốc có chứa Bưởi...

Nhội

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Nhội: Nhội là gì? Công dụng của Nhội? Một số loại thuốc có chứa Nhội và các đơn...

Bạch hạc

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bạch hạc: Bạch hạc là gì? Công dụng của Bạch hạc? Một số loại thuốc có chứa Bạch...

Thược dược

0
Trên thị trường có 2 loại thược dược: Bạch thược Bạch thược là rễ phơi khô của cây Paeonia lactiflora Pall (Paeonia albiflora Pall) Xem thêm...

Sài đất

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Sài đất: Sài đất là gì? Công dụng của Sài đất? Một số loại thuốc có chứa Sài...

Xem nhiều