Cây thuốc A-Z

Dược liệu, vị thuốc có nguồn gốc từ thực vật. Cây thuốc dân gian quanh ta bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và sẽ có những loại cây thuốc bạn còn thấy lạ lẫm.

Ích mẫu

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Ích mẫu: Cây ích mẫu là gì? Công dụng của ích mẫu? Một số...

Cửu lý hương

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Cửu lý hương: Cửu lý hương là gì? Công dụng của Cửu lý hương? Một số loại thuốc...

Cà dại hoa vàng

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Cà dại hoa vàng: Cà dại hoa vàng là gì? Công dụng của Cà dại hoa vàng? Một...

Huyết giác

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Huyết giác: Huyết giác là gì? Công dụng của Huyết giác? Một số loại thuốc có chứa Huyết...

Chỉ thiên

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Chỉ thiên: Chỉ thiên là gì? Công dụng của Chỉ thiên? Một số loại thuốc có chứa Chỉ...

Bán hạ nam

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bán hạ nam: Cây Bán hạ nam là gì? Công dụng của Bán hạ nam? Một số loại...

Bèo cái

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bèo cái: Bèo cái là gì? Công dụng của Bèo cái? Một số loại thuốc có chứa Bèo...

Rau ngót

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Rau ngót: Rau ngót là gì? Công dụng của Rau ngót? Một số loại thuốc có chứa Rau...

Xà sàng

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Xà sàng: Xà sàng là gì? Công dụng của Xà sàng? Một số loại thuốc có chứa Xà...

Bạch thược

3
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bạch thược: Bạch thược là gì? Công dụng của Bạch thược? Một số loại thuốc có chứa Bạch...

Xem nhiều