Bệnh phụ nữ

0
Bài viết cung cấp một số kiến thức về bệnh phụ khoa (hay còn gọi là bệnh phụ nữ): bệnh phụ khoa là...

Duyên hồ sách

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Duyên hồ sách: Duyên hồ sách là gì? Công dụng của Duyên hồ sách? Một số loại thuốc...

Cửu lý hương

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Cửu lý hương: Cửu lý hương là gì? Công dụng của Cửu lý hương? Một số loại thuốc...

Mít

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Mít: Mít là gì? Công dụng của Mít? Một số loại thuốc có chứa Mít và các đơn...

Bọ mẩy

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bọ mẩy: Bọ mẩy là gì? Công dụng của Bọ mẩy? Một số loại thuốc có chứa Bọ...

Thược dược

0
Trên thị trường có 2 loại thược dược: Bạch thược Bạch thược là rễ phơi khô của cây Paeonia lactiflora Pall (Paeonia albiflora Pall) Xem thêm...

Xích thược

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Xích thược: Xích thược là gì? Công dụng của Xích thược? Một số loại thuốc có chứa Xích...

Bạch thược

3
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Bạch thược: Bạch thược là gì? Công dụng của Bạch thược? Một số loại thuốc có chứa Bạch...

Thiên lý

0
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Thiên lý: Thiên lý là gì? Công dụng của Thiên lý? Một số loại thuốc có chứa Thiên...

Ô rô (cạn)

1
Bài viết tổng hợp các thông tin về cây Ô rô: Ô rô là gì? Công dụng của Ô rô? Một số loại thuốc có chứa Ô...

Xem nhiều