[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã5 huyện.

Danh sách các huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTHuyện
1Thành phố Bà Rịa
2Thành phố Vũng Tàu
3Thị xã Phú Mỹ
4Huyện Châu Đức
5Huyện Côn Đảo
6Huyện Đất Đỏ
7Huyện Long Điền
8Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa – Vũng Tàu có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bà Rịa – Vũng Tàu có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Bà Rịa – Vũng Tàu có 1 thị xã
  • Bà Rịa – Vũng Tàu có 5 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bà Rịa – Vũng Tàu mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bà Rịa – Vũng Tàu là gì?

  • Trung tâm của Bà Rịa – Vũng Tàu là Thành phố Bà Rịa (tỉnh lỵ).
5/5 - (4 bình chọn)

1 Comment

Trả lời

Your email address will not be published.