[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 9 huyện.

Danh sách các huyện của Kon Tum

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Kon Tum được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Kon Tum
1Thành phố Kon Tum
2Huyện Đắk Glei
3Huyện Đắk Hà
4Huyện Đắk Tô
5Huyện Ia H’Drai
6Huyện Kon Plông
7Huyện Kon Rẫy
8Huyện Ngọc Hồi
9Huyện Sa Thầy
10Huyện Tu Mơ Rông

Kon Tum có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Kon Tum có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Kon Tum có 9 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Kon Tum mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Kon Tum là gì?

  • Trung tâm của Kon Tum là Thành phố Kon Tum (tỉnh lỵ).
5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.