[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, và 9 huyện.

Danh sách các huyện của Bắc Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bắc Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.
STTHuyện
1Thành phố Bắc Giang
2Huyện Hiệp Hoà
3Huyện Lạng Giang
4Huyện Lục Nam
5Huyện Lục Ngạn
6Huyện Sơn Động
7Huyện Tân Yên
8Huyện Việt Yên
9Huyện Yên Dũng
10Huyện Yên Thế

Bắc Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bắc Giang có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Bắc Giang có 9 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bắc Giang mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bắc Giang là gì?

  • Trung tâm của Bắc Giang là Thành phố Bắc Giang (tỉnh lỵ).
5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.